Det här är Inhouse People Management

I all vår verksamhet utgår vi från People Management – med utgångspunkt från människorna utvecklar vi organisationer utifrån uppdragsgivarens affärsmål. 

Med People Management skapar Inhouse effektiva resurslösningar när det gäller personella resurser, genom att vi utifrån våra uppdragsgivares mål, strategier och övriga affärsmässiga förutsättningar, identifierar och tillsätter den kompetens eller andra åtgärder som krävs. En annan viktig del i People Management är vår strävan är att alltid leverera med hög kreativitet, engagemang och lyhördhet inför varje specifikt uppdrag.

Vi kvalitetssäkrar och bygger samtliga våra färdigheter och erbjudanden utifrån:

Sammanhang – Vi vill förstå våra uppdragsgivares utmaningar och potential genom att vara konsultativa och kundnära i våra uppdrag.

Kompetens – Vi är noga med att utifrån sammanhanget säkerställa att Inhouse alltid har rätt kompetens inom företaget och på uppdragen för att kunna leverera hög kvalité.

Relation – Vi kommer alltid att vara beroende av att ha goda relationer till vår omvärld för att kunna leverera värde för kunder, kandidater och konsulter. Inhouse arbetar därför konsekvent med att bygga långsiktiga relationer.

Läs mer om våra erbjudanden inom:

Din kontakt

Jag kontaktar dig!

Ditt namn: *

Din epost: *

Ämne:

Ditt meddelande: