Varför Inhouse?

Dagens arbetsmarknad ställer hårda krav. Det har nog aldrig varit så svårt att vara chef, eller medarbetare, som idag – som chef måste du kunna planera, organisera, effektivisera och hantera en ständig förändring samtidigt som kraven på prestation ökar på varje enskild medarbetare.

Här kan vi på Inhouse hjälpa till. Inom områdena kommunikation, ekonomi, business services och HR har vi specialistkompetens när det gäller organisationsutveckling, rekrytering och bemanning.

People Management

Inhouse verksamhet bygger på tanken om People Management. Det är grunden i allt vi erbjuder med syfte att utveckla verksamheter och individer – med utgångpunkt ifrån uppdragsgivarens mål, strategier och övriga affärsmässiga förutsättningar.

Effekten av People Management för dig som uppdragsgivare är att uppnå effektivitet och flexibilitet i din organisation genom att arbeta med rätt redskap för organisationsutveckling, kompetensutveckling, bemanning och rekrytering.

Strategisk partner & Di Gasellbolag

Inhouse vision är att vi av våra kunder ska ses som en strategisk partner inom People Management, genom att vi hjälper våra kunder med verkliga organisatoriska problem och utmaningar.

Vi är väldigt stolta att presentera att vi har blivit utsedda till ett Di Gasellföretag 2017 som ett av Sveriges snabbast växande och lönsamma företag.

Inhouse värdeord

Grunden för vår dagliga verksamhet – och en stor del av anledningen till att vi lyckas – ligger i vår kärnideologi. De värdeord som genomsyrar vår vision och som våra medarbetare arbetar utifrån är:  

Samverka – Vi hjälper varandra och tar hjälp av varandra internt. Vi prioriterar också kundnärhet i vårt arbete och samverkar med våra kunder genom att tillsammans arbeta med People Management.

Utmana – Vi intar ett utmanande arbetssätt – med det menar vi att vara utvecklande, stödjande, bekräftande, och ibland även ifrågasättande, gentemot både kunder och kollegor. Allt med fokus på att hitta en förbättringspotential både hos våra uppdragsgivare och internt.

Personliga – Vi tror på att bygga personliga relationer till kunder och kandidater. Vi har därför medarbetare som är intresserade och öppna för människor – och som bjuder på sig själva.

Din kontakt

Jag kontaktar dig!

Ditt namn: *

Din epost: *

Ämne:

Ditt meddelande: