Jessica Johansson

Rekryteringskonsult & Konsultchef

Jessica har i snart 20 år arbetat i olika roller inom HR-området. Tonvikten har genomgående legat på rekrytering, konsultlösningar och Key Account Management men hon har också erfarenhet som lönespecialist. Jessica har hjälpt organisationer, både inom offentlig och privat sektor, med utbildningsinsatser inom bland annat kompetensbaserad intervjuteknik. Idag rekryterar hon och hyr ut kompetens på chefs- och specialistnivå inom HR-området.