Jenny Stierngranat

Rekryteringskonsult & Konsultchef

Jenny har 17 års erfarenhet av konsult- och rekryteringstjänster inom bank/finans, ekonomi och juridik. Hon har haft roller som verksamhetsansvarig, tjänsteområdeschef samt konsultchef. Hon har hjälpt företag i alla branscher både inom privat och offentlig sektor. Innan det arbetade Jenny som ekonom i flera år. Idag rekryterar hon och hyr ut kompetens på chefs- och specialistnivå inom ekonomiområdet.