Jens Ölander

Partner / VD

Jens är sedan hösten 2008 partner och VD för Inhouse. De senaste 10 åren har han arbetat som konsult och ledare inom management och IT. Jens har en bred branschkunskap och djup kompetens inom strategi- och verksamhetsutveckling av tjänstebolag. Mellan åren 2005 - 2008 var Jens styrelseordförande för Inhouse AB.