Sam Abdallah

Rekryteringskonsult & Konsultchef

Sam har en kandidatexamen inom personalvetenskap från Uppsala Universitet. De senaste åren har Sam arbetat inom servicebranschen, främst inom retail. Här på Inhouse arbetar Sam med att hitta lösningar åt företag genom rekrytering och bemanning på Business Services.