Inhouse / Allmänna villkor

Allmänna villkor

Ladda ner våra standardavtal i PDF på svenska och engelska

 

Syftet med standardavtalen

Standardavtal har sedan många år en stark ställning i Sverige. De är idag vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Ett grundläggande syfte med standardavtal är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leveransens art och priset. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. Med standardavtal kan kunden dessutom bättre jämföra olika leverantörers offerter.

En bra grund att bygga vidare på

Avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap.

Ett kommersiellt avtal består av två delar – en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal. För att standardavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till standardavtalet. Det sker genom att standardavtalet bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Text och avtal från Bemanningsföretagen/Almega