Inhouse / Öka er konkurrenskraft och skapa lojala medarbetare – 5 tips
passion

Öka er konkurrenskraft och skapa lojala medarbetare – 5 tips

Öka er konkurrenskraft och maxa prestationen genom att fokusera på medarbetarnas passion. Det skapar både lojalitet och engagemang – och i förlängningen ett bättre resultat för både verksamheten och kunderna. Här är fem nyckelområden som får medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas i just er organisation.

1. Bygg team som drivs av samarbete
Att sätta samman en grupp kräver lite mer eftertänksamhet än att bara pussla ihop olika kompetenser. Förmågan att sätta samman en grupp blir alltid viktigare när det finns många typer av spetskompetenser, generationer och företagskulturer som ska jobba tillsammans. Fundera över vilka förutsättningar den specifika gruppen kan behöva för att fungera ihop och skapa goda relationer. Försök att hitta den gemensamma nämnaren i gruppen och sätt en tydlig riktning. 

Ett team fungerar som allra bäst när alla medlemmar förstår och drar nytta av varandras kunskaper. Här är viljan och förmågan att samarbeta en värdefull framgångsfaktor. Tvärtemot vad många tror så är samarbetsförmåga något som vi faktiskt kan träna oss i att bli bättre på. Företag som vågar inse det kommer att ligga i framkant!

2. Skapa ett varmt och öppet klimat
Det slitna uttrycket “att ha högt i tak” blir allt viktigare i dagens team där vi behöver vara nytänkande, anpassningsbara och agila. Fokusera på att skapa en grupp där alla vågar säga vad de tycker och tänker, utan att oroa sig för hur det ska tas emot. Gruppen behöver en “vi-känsla” som kan formas genom en gemensam målbild, interna rutiner och ritualer som alla kan enas kring och som ger en känsla av tillhörighet. Genom att öppna upp ges medarbetarna chansen att påverka företagets utveckling och många drivs av möjligheten att få vara med och påverka.

Vi har intervjuat Rituals HR-Advisor: ”Vår personal och kultur är nyckeln till framgång” 

3. Var tydlig (på rätt sätt)
Tydlighet står ofta högt upp på listan av önskvärda egenskaper hos ledare från både medarbetare och chefer. Men det betyder inte att chefen ska peka med hela handen och detaljstyra uppgifter. Ytterst få medarbetare vill ha en detaljerad manual hur man genomföra en arbetsuppgift eller lösa ett problem. Tänk “varför” istället för “hur”. Tydlighet handlar snarare om att ge medarbetaren en kompass. Riktningen är given, men vägen dit är upp till medarbetaren att staka ut, vilket ofta även innebär att medarbetarna lyfter blicken och ser till hela företagets utveckling (istället för att fastna i ett silotänk).

4. Feedback!
Alla människor drivs av någon typ av utveckling. Det kan vara yrkesskicklighet eller personlig utveckling av olika egenskaper. Att skapa en bra feedback-kultur är ett sätt att skapa en process för att underhålla och driva en konstant utveckling. Fråga medarbetarna på vilket sätt de vill ta och ge feedback, och gör på samma sätt i ett team. Medarbetaren får regelbundet prata om och följa upp sina drivkrafter och får göra det på ett sätt som medarbetaren själv föredrar – i samtal, genom en checklista, via mejl- så länge det sker på individens villkor.

Seminarium 11 mars: Feedback för marknadschefen

5. Visa passion
Passion och energi smittar av sig! Det är en inställning som funkar oavsett om du är på basketplanen, på ett föräldramöte eller håller en föreläsning. En föreläsare kan vara hur kunnig och kompetent som helst, men vi lyssnar hellre på någon oprövad som verkligen brinner för sitt ämne. Genom att visa att det du gör är roligt och meningsfullt inspirerar du dina kollegor och uppmuntrar dem att i sin tur agera goda ambassadörer och sprida engagemang.