Vägen till ”rätta” jobbet

Satsningen på jobbcoacher har uppmärksammats frekvent den senaste tiden. Kritiken har riktats både mot mätbara resultat samt utförande aktörer. Det som inte tas upp i debatten är helhetsbilden av de långsiktiga effekterna och perspektivet på jobbcoachingen.

Vikten av att en arbetssökande behåller sin känsla av egenvärde även utanför arbetsmarknaden är ett fokus Inhouse gärna vill lyfta fram. Att få adekvat och kvalificerat stöd utifrån sin individuella situation gör att tiden utanför arbetsmarknaden kortas avsevärt där sannolikheten att hitta rätt tjänst i karriärstegen ökar.

Hundratals personer har genomgått vårt jobbcoachingprogram, de flesta från kommunikationsbranschen där vi har vår kärnkompetens. Vår största insats till de arbetssökande är  att vi bidrar med struktur i deras sökande. Intervjuer, optimering av ansökningshandlingar, en kontakt med en rekryterare inom relevant område och ett stärkt självförtroende efter att ha stått utanför arbetsmarknaden, är alla viktiga ingredienser vi förser de arbetssökande med.

Inhouse karriärcoach, Ann-Soophie Mattsson förklarar:

– Vi ger de arbetssökande en ökad kompetens i färdigheten att söka jobb. Den återkoppling vi ofta får är att de får större kännedom och säkerhet inför sitt kommande karriärsteg, en förmåga att paketera sig själv och sin kompetens, ett breddat nätverk och kännedom om nya, kreativa sätt att söka arbete på.

Jobbcoaching är en helhet där nytt jobb är en av pusselbitarna. Vi rustar deltagarna i programmet med nödvändiga delar för deras karriär och framtid, något som vi anser gett positiva konsekvenser både för individ, bransch och samhället.

Sorterat under Nyheter

Nyheter

Liknande artiklar