Sociala medier populärt i jakten på nytt jobb

Vi lät genomföra en undersökning bland våra prenumeranter. Det visade sig att 68 % av de svarande använder sociala medier när de letar/söker nytt jobb. Av de tillgängliga kanalerna är Facebook och LinkedIn de två mest populära alternativen följt av Twitter och bloggar.

Vi gick ut till alla våra prenumeranter och bad dem svara på frågor kring sitt användande av kanaler i de sociala medierna. Vi ville veta hur många prenumeranter som använder sociala medier för att leta/söka nytt jobb. Och det visade sig att hela 68 % av de svarande använder sociala kanaler i jobbsöksprocessen.

Många kommentarer från respondenterna handlade om den praktiska aspekten. Till exempel så tyckte många att multikanalen Facebook möjliggör att man enkelt kan dela tjänster men också på ett bra sätt följa respektive företag. Facebook var också det mest populära alternativet när det kom till vilken kanal som var populärast att använda när man letar nytt jobb. 42 % använde Facebook för ändamålet följt av LinkedIn (36 %). De var i särklass populärast där Twitter och bloggar följde en bit efter.

– Resultatet antyder att folk mer och mer börjar se de professionella aspekterna av sin närvaro i de sociala medierna. Dess praktiska möjligheter gör det enkelt för användaren då de i större utsträckning kommer till personen. Delningsfunktioner och företagssidor möjliggör detta på ett bra sätt, säger Andreas Ekeling, marknadsansvarig på Inhouse.

Inhouse jobbar aktivt med sociala medier och kommer baserat på undersökningen utveckla sin närvaro. Andreas berättar:

– Vi har fått många bra tips och synpunkter som gör att vi kan optimera vår närvaro mot vår målgrupp. Det nya digitala landskapet med sociala medier i spetsen är i ständig rörelse och genom att lyssna på målgruppen kan vi göra det förändringar som passar bäst in.

Sorterat under Nyheter

Nyheter

Liknande artiklar