Vi rekryterar och stärker HR-erbjudandet

Vi stärker oss inom HR- området genom rekryteringen av Anders Gustafsson.

Anders har en bakgrund som VD för ett marknadsledande konsultföretag inom HR och karriärutveckling. Med över femton års operativ erfarenhet av förändringsarbete inom personalområdet är han specialisten som kommer leda den fortsatta utvecklingen. Han har även varit projektledare, karriärcoach och ordförande för en global karriärutvecklingsorganisation.

Anders kommer att arbeta som affärschef för området HR. Här berättar han om sina erfarenheter:

–     Jag har under många år samarbetat med HR-funktioner och designat, planerat och genomfört förändringsarbeten av olika slag. Som VD har jag också själv upplevt vikten av bra personalarbete och hur det kan utformas för att skapa värde för både företag och medarbetare. De här erfarenheterna är lika värdefulla vid rekrytering och karriärutveckling som vid utveckling av nya arbetssätt inom HR.

Vi välkomnar Anders till Inhouse.

Sorterat under HR

Nyheter

Liknande artiklar