Inhouse prisas på Tillväxtlistan 2012

För 18 året i rad presenterar Ahrens & Partners Tillväxtlistan, en tävling för svenska medelstora och stora företag med snabb, lönsam och uthållig tillväxt. Vinnare i år är StudentConsulting Sweden AB som har sina rötter i Luleå. Inhouse kommer som nykomling in på en hedrande 30:e plats.

Bakgrunden till Tillväxtlistan är att visa upp de goda exemplen och visa på tillväxtens motorer.

”Vi vill visa upp de företag som gjort en resa som inte berott på konjunktur eller tillfälliga trender. Vi behöver fler förebilder i svenskt näringsliv. Det finns många småföretagare i Sverige som inte har kunskapen som krävs för att växa vidare. Det vill vi ändra på”, säger Michael Engström, VD för Ahrens & Partners.

De senaste åren har Inhouse gjort en varumärkesförflyttning där vi har breddat och utvecklat vårt erbjudande. People Management är samlingsnamnet där vi hjälper våra kunder med resursförsörjning, kompetens- och verksamhetsutveckling inom fem områden. Kommunikation, ekonomi, administration, försäljning och HR.

Vårt erbjudande har burit frukt hos våra kunder där vi är med och utvecklar deras affärer, inte bara tillsätta personer. Inhouse VD Jens Ölander beskriver:

”Vår egen resa har gått mot att utveckla våra kunders affärer mer än att bara tillsätta personer och inte ta ansvar för helheten i leveransen.Denna
förflyttning har möjliggjort för oss att komma närmare våra kunder och bygga starka relationer som på sikt är lönsammare för alla parter”.

Noterbart för i år är att tre av bolagen i topp fem sysslar med bemanning och rekrytering. Bemanningsbranschen har enligt SCB ökat stadigt från 2002 och framåt, Tillväxtlistan mäter över en hel konjunkturcykel och visar att dessa företag har en långsiktig tillväxt som är utomordentlig.

Topp 5 Tillväxtlistan 2012 Genomsnittlig tillväxt 6 år

1. StudentConsulting Sweden AB 90,39%
2. Plusgymnasiet AB 84,30%
3. LäkarLeasing Sverige AB 83,81%
4. Apsis Sweden AB 79,14
5. Framtiden i Sverige AB 69,10%

Listan som bok

Nytt i år är att tillväxtlistan kommer ut i bokform. Boken Snabbväxarna 2012 lanseras den 19 september och innehåller djuplodande intervjuer med företagen på listan tillsammans med artiklar, trendanalyser och maratontabeller.

Sorterat under Nyheter

Nyheter

Liknande artiklar