Vi utbildar säljare med Inhouse Business School

Inhouse Business School är vår nya satsning mot unga och hungriga säljare. Vi erbjuder säljutbildning och praktiska erfarenheter i ett nära samarbete med våra specialister inom försäljning. Målet är att rekrytera ut marknadens starkaste säljare till våra kunder.

Till en början kommer de att jobba som mötesbokare och lära sig värdefulla grunder i hur man bearbetar prospects. De kommer att jobba tätt med våra specialister och följa med ut på möten för att få erfarenhet av kundbearbetning.

Säljutbildning för utökat kunskapsbank

Parallellt med arbetet kommer de att få kontinuerlig säljutbildning som de direkt kan anamma i sin yrkesroll. Inhouse Business School kommer att öka deras kunskaps- och erfarenhetsbank och göra dem redo för att rekryteras och stärka våra kunder.

Mikael Lindkvist, rekryteringskonsult inom affärsområdet försäljning, berättar mer:

– Vi tar in unga och hungriga säljare som brinner för försäljning och vill utvecklas i sin roll. Hos oss får de utbildning och erfarenheter som kommer att göra dem redo för större utmaningar ute hos våra kunder. Inhouse Business School blir en språngbräda ut i arbetslivet och våra kunder kommer att bära frukten av vår satsning.

Är du nyfiken på att veta mer kring Inhouse Business School? Kontakta mikael.lindqvist@inhouse.se

Sorterat under Nyheter

Nyheter

Liknande artiklar