Bid Controller – En roll med stort ansvar

Tobias Schüttman jobbar som Bid Cotroller på Logica (numera en del av CGI). Rollen innebär att Tobias övervakar de finansiella aspekterna i en affär och ser till att man tänkt på allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetet mynnar ut i en affärskalkyl som agerar fingervisning för vilket pris man kan offerera kunden i en specifik affär. Rollen förutsätter att Tobias är med från start till mål i den interna processen vilket enligt honom är det roligaste med tjänsten.

Logica är bland annat med i offentliga och större upphandlingar för uppdrag inom IT och verksamhetsutveckling där team på bolaget arbetar tillsammans i olika projekt. Tobias ansvar i dessa är att se till att man tänker igenom alla kostnader som kan tänkas uppkomma. Allt ifrån övertagande av personal, räntekostnader och indexeringar, m.m.

Controller – En roll med många ansikten

Rollen som Controller varierar kraftigt beroende på vilken bransch eller företag du jobbar på. Enkelt förklarat är alla som jobbar med kontrollerande av siffror någon form av Controller. Det unika i Tobias roll som Bid Controller är att han är med från det att företaget bestämmer sig för att försöka vinna en affär eller upphandling, till det att de lämnar ifrån sig ett färdigt offertförslag till kunden.

Tobias ger sin version på sin roll jämfört med en generell Controller och vad han tycker är roligast:

– Min roll jämfört med en generell Controller är att istället för att bara vara med och räkna får jag vara med i affären från början och blir själv insatt i lösningen. Det är det som gör rollen speciell, extra intressant och rolig samt skapar mervärde för mig som individ. Ju mer du förstår av siffrorna framför dig, vad de innebär och står för, desto bättre jobb gör du.

Analytisk, lyhörd och noggrann – Nycklar i rollen som Controller

Tobias jobbar med flera olika kompetenser i varje projekt och det gäller att kunna samarbeta med alla representanter. Tobias berättar:

– Det viktigaste är att vara analytisk och lyhörd samt kunna känna av och anpassa dig mot de övriga medlemmarna i projektet så att vi jobbar tillsammans och effektivt mot uppsatta mål. Vi jobbar nästan alltid under tidspress och du måste kontinuerligt värdera och prioritera din tid. I dagarna har vi exempelvis suttit med i ett spännande bid till en stor aktör inom nordisk energiindustri som innefattade betalningslösningar för konsumenter.

Framtiden för en Bid Controller

Avslutningsvis tror Tobias att han i framtiden kommer att få vara med även efter det att företaget har lämnat över sitt offertförslag till kunden. Då med anledning av att följa upp när de vunnit en affär för att se hur hans uträkningar faktiskt omsattes i praktiken:

– I dagsläget får vi en väldigt bra insikt i affären innan den drar igång. Sedan släpper vi det när vi är klara internt. Jag tror att utvecklingen kommer att vara att vi i större utsträckning kommer att få fullfölja projekt ute hos kund och med det få konkret feedback kring hur vi räknat, vad vi eventuellt räknat fel på, vad vi kan lära oss av detta o.s.v.  Att vi löpande följer upp affären och ser till att vi håller den uppskattning vi gjorde initialt är extremt viktigt, avslutar Tobias.

Sorterat under Ekonomi

Nyheter

Liknande artiklar