Chef på reklambyrå

Bollplank åt chef på reklambyrå

Inhouse fick i uppdrag att på en produktionsbyrå agera bollplank i ledarfrågor mot VD.

Under uppdragets gång uppstod ett behov av en ny originalare . En av våra rekryteringskonsulter kopplades in och hittade rätt kompetens för uppdraget. Under tiden så uppkom ett problem med en anställd som inte hade kompetens nog att vara kvar på byrån. Inhouse ordnade ett omställningsprogram som gjorde att personen fick ett bra avslut och verktyg för att hitta ett nytt jobb. Slutligen hade byrån behov av att se över sina kundrelationer där Inhouse hjälpte till att skapa en NKI undersökning.

Insatserna resulterade i att produktionsbyrån fick in rätt kompetens för uppdraget samt att Inhouse hjälpte dem att effektivisera sin verksamhet.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar