Framtidens säljare utvecklas på Inhouse Business School

För att bli en bra säljare behöver du utbildning och erfarenhet. Inhouse Business School tar in duktiga personer som är i början av sin säljkarriär och ger dem säljutbildning och erfarenhet för att utvecklas i sin roll. Målet är att rekrytera ut marknadens starkaste säljare till våra kunder.

För en tid sedan började tre unga och hungriga säljare här på Inhouse. De är de första i vår nya satsning kallad Inhouse Business School. Syftet är att ge dem en marknadsnära utbildning från våra specialister inom försäljning. De kommer att få värdefulla erfarenheter genom att på nära håll följa och jobba med Inhouse säljprocess.

Till en början kommer de att jobba som mötesbokare och lära sig värdefulla grunder i hur man bearbetar prospects. De kommer att jobba tätt med våra specialister och följa med ut på möten för att få erfarenhet av kundbearbetning.

Säljutbildning för utökat kunskapsbank

Parallellt med arbetet kommer de att få kontinuerlig säljutbildning som de direkt kan anamma i sin yrkesroll. Inhouse Business School kommer att öka deras kunskaps- och erfarenhetsbank och göra dem redo för att rekryteras och stärka våra kunder.

Mikael Lindqvist, rekryteringskonsult inom affärsområdet försäljning, berättar mer:

– Vi tar in unga och hungriga säljare som brinner för försäljning och vill utvecklas i sin roll. Hos oss får de utbildning och erfarenheter som kommer att göra dem redo för större utmaningar ute hos våra kunder. Inhouse Business School blir en språngbräda ut i arbetslivet och våra kunder kommer att bära frukten av vår satsning.

 

Är du nyfiken på att veta mer kring Inhouse Business School? Kontakta mikael.lindqvist@inhouse.se.

 

Sorterat under Nyheter

Nyheter

Liknande artiklar