Har ni en Kontraktschef att hyra?

Verkstadsföretag med erbjudande inom underhåll kontaktade Inhouse för att tillsätta en försäljningschef för säljorganisationen och samtliga underhållskonttrakt. En interims chef tillsattes med uppdraget att leda 14 medarbetare och ett 20 tal kundkontrakt. Utöver det operativa uppdraget skulle arbetssätet internt och mot kunder ses över med syftet att effektivisera kontraktsarbetet och förbättra lönsamheten för bolaget.

Under uppdraget identifierades behovet av nya chefer på tre produktionsenheter, Västerås, Malmö och Älvsjö. Inhouse tillsatte tre interimschefer samtidigt som rekryteringarna genomfördes.  I samarbetet  identifierades även ett behov av Interimslösningar inom Kontraktsorganisationen som levererades. Inhouse har dessutom arbetat med två omställningar av kontraktsansvariga.

I detta förändringsarbete har Inhouse förstärkt organisation med ledning och resurser som bidragit till ändrat arbetssätt och ökad lönsamhet helt i enighet med uppdragets syfte och mål.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar