Interim

Interim – för en välfungerande HR-funktion

Personalstyrkan hos ett företag inom IT-branschen ökar kontinuerligt under en lång period. Det ökar trycket på linjecheferna i olika personalfrågor. Bolaget står nu inför att rekrytera över fyrtio personer på olika befattningar. Det saknas rutiner för introduktion av nyanställda och företaget ser ett stort behov av att få rutiner och arbetsprocesser på plats. Dessutom står man inför en omorganisation i ett av affärsområdena.

För att avlasta cheferna tar företaget in en HR-konsult från Inhouse. Hon arbetar med att sätta strukturer och processer på plats för ett antal områden. Uppdraget inleds med att göra en översyn av alla anställningsavtal och policys för att skapa gemensamma mallar och strukturer.

Inhouse HR konsult stöttar i i rekryteringsprocesser och tar hand om annonsering, urval och intervjuer.

Idag har företaget en välfungerande HR-funktion som avlastar linjecheferna i deras arbete med personalfrågor.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar