Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning av Arbetsgivarorganisation

En arbetsgivarorganisation har bildat ett nytt Shared Service bolag.  Två ekonomiavdelningar har dessförinnan slagits samman till en. Och utifrån detta behövde organisationen genomlysas avseende roller, ansvar och arbetssätt för att kunna skapa den nya organisationen.

Inhouse fick uppdraget att genomföra en genomlysning av den nya ekonomiavdelningen samt en kompetenskartläggning på individnivå. Syftet var att göra en förstudie av avdelningens arbete och klargöra roller och arbetsfördelning. Inom ramen för projektet gjordes även en workshop och teamanalyser.

Inhouse har sedan gjort följande:

  • Drivit internservice
  • Outplacementlösning för en vaktmästare/IT-support
  • Inhyrning av en medarbetare på kommunikationsavdelningen
  • HR-stöd
  • Rekrytering av två rådgivare till kärnverksamheten

Resultatet av Inhouse insats på ekonomiavdelningen mynnade ut i ett beslutsunderlag till arbetsgivarorganisationens ledning för att besluta om ekonomifunktionens framtid. Förutom detta projekt kunde även Inhouse andra affärsområden erbjuda lösningar och agera helhetsleverantör.

Inhouse olika affärsområden kompletterar varandra och kan bidra till att hjälpa kundens olika avdelningar med att hitta rätt lösningar.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar