Nordisk inhousebyrå fick ny chef

Inhousebyrå

En av Inhouse kunder som är verksam i Norden har en inhousebyrå bestående av 10 personer. Vi fick i uppdrag att hitta en Inhousechef för ett längre vikariat. Valet blev en interimslösning av en senior projektledare som med lång erfarenhet byggt upp och förvaltat produktionsbyråer.

Tillsammans med vår konsult på plats kunde vi se nya möjligheter. Vi hyrde in kreatörer på timbasis och tog ansvar för specifika projekt. Vi utbildade bla. byrån i kreativt skrivande med fokus på mattexter.

Företaget har parallellt bearbetats via en heldagspraktik, då vi genomförde djupintervjuer med beställare, i detta fall marknadschefer. Allt för att ännu bättre förstå vilka utmaningar som de dagligen står inför.

Vi fortsätter vårt samarbete med inhousebyrån, både med verksamhets- och kompetensutveckling. Det resulterar i en heldag tillsammans för att stärka deras kreativa processer samt utbilda beställarna i briefer.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar