Ökad trivsel och effektivitet

Vi har sedan många år hjälpt ett stort finansbolag med rekryteringar av assistenter. Under ett uppföljningsmöte med den nya administrativa chefen kom det fram att samarbetet på assistentavdelningen inte fungerade. Investeringsteamet/partners upplevde att kvalitén av deras beställningar inte höll måttet och de var missnöjda med resultatet. På arbetsplatsen infann sig en känsla av irritation som gjorde att personalen mådde dåligt och stämningen var låg.

Inhouse fick uppdraget att djupintervjua assistenterna och partners för att se vad som egentligen låg bakom problemet. Tillsammans tydliggjorde de arbetsuppgifter, förbättrade hanteringen och prioriteringen av dem, utvecklade tidsplaner, skapade rutiner och förhållningssätt samt hittade konsekvenser om dessa inte följdes.

Inhouse gjorde även en teamanalys på assistentgruppen för att sätta roller och fördela arbetsuppgifter. Det visade sig att assistentgruppen var underbemannad och en ny rekrytering påbörjades.

Inhouse hjälpte finansbolaget att rekrytera en ny assistent till avdelningen och införde även uppföljningsträffar med assistentavdelningen en gång i kvartalet.

Det framkom även att den administrativa chefen var ny i sin roll och behövde coaching och ledarskapsutbildning, vilket Inhouse självklart hjälpte till med.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar