Omställning och rekrytering

Omställning och rekrytering

Kundföretaget har under 2013 byggt om sin Företagsförsäljning. Syftet med omorganiseringen har varit att flytta ut sin försäljning närmare kunden. Arbetet har inneburit att kundföretaget byggt specialdesignade företagsbutiker i strategiska områden. I och med förändringen identifierades ett gap mellan faktisk och önskad kompetens i försäljningsorganisationen.

Omställningsprogram

Inhouse har därför genomfört ett omställningsprogram som lett till att 10 personer lämnat organisationen utan att kundföretagets varumärke som arbetsgivare tagit skada. När omställningen genomförts föll valet av rekryteringspartner på Inhouse. Inhouse tog tillsammans med kundföretaget fram en kravprofil på vilka kompetenser som behövdes i den nya organisationen. Totalt genomfördes fyra rekryteringar, tre företagssäljare samt en försäljningschef.

I och med det nya arbetssättet krävdes en mer relationsorienterad försäljningsmetodik där Inhouse Academy utbildat säljkåren i relationsförsäljning.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar