Shared service

Ledande svenskt teknikkonsultbolag

En av våra större kunder inom teknikkonsultbranschen har sedan ett par år tillbaka byggt upp ett shared service center för ekonomi. Kritiskt för denna funktion är att ständigt vara bemannad för att kunna ge stöd åt övriga organisationen. Till följd av detta har man behov av en flexibel leverantör som med kort varsel kan bistå avdelningen vid resursbehov, antingen genom rekrytering eller inhyrning av tillfällig personal.

Med utgångspunkt i vårt stora kandidatnätverk har Inhouse löpande hjälpt kunden att både rekrytera kompetenta medarbetare samt hyrt ut tillfällig personal vid behov för att stärka upp organisationen vid bl.a. föräldraledighet och ökad arbetsbelastning.

Resultatet av Inhouse insatser har hjälpt shared service att bibehålla en hög intern servicegrad och vid flertalet tillfällen har man visat uppskattning för vår flexibilitet och förmåga att snabbt hitta kompetent personal som matchar avdelningens behov.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar