Inhouse / Tre tips för en lyckad säljpresentation
saljpitch

Tre tips för en lyckad säljpresentation

Ett av våra viktigaste säljverktyg är presentationen. För att lyckas och skapa ett förtroende mot den potentiella kunden är din säljpresentation och ditt uttryck i centrum. Mikael Lindqvist och Thomas Nyström från Inhouse försäljning ger dig 3 tips på hur du som säljare ska lyckas i ditt kundmöte.

Säljarens kroppspråk

Oftast sker det omedvetet. Men vårt kroppspråk är något vi hela tiden använder. Gömmer du dig bakom talarstolen eller datorn? Be din omgivning att komma med feedback på hur du använder ditt kroppspråk. Då kan du öva upp ett starkt kroppspråk.

Lev i nuet. Läs av dina klienters kroppspråk och anpassa dig. Håll alltid ögonkontakt. Du ska hjälpa den potentiella kunden och ögonkontakt stärker din trovärdighet. Tänk på att gester (i måttlig dos) förstärker dina ord. Håll också dina händer öppna, det stärker tilliten.

En säljares tal

Tänk på att inte prata oavbrutet. Ta dig tid att lyssna på den potentiella kundens behov och synpunkter. Dessutom hjälper det dig att lagra informationen du precis fått.

Variera din röst. Vill du att något speciellt ska uppmärksammas? Till exempel ett ord eller en fras? Genom att variera din röst så får mottagagaren lättare att registrera ditt budskap.

Sätt din säljpresentation eller tal i perspektiv

Med relevanta jämförelser blir din kommunikation mänskligare. Relatera ditt tal med något i rummet eller vardagen. Det kan till exempel vara en aktuell händelse alla känner till.

Läs på om kunden. Desto bättre du kan dra exempel till kundens organisation och problem, desto lättare blir det för kunden att förstå affärsnyttan för din produkt eller tjänst. Om du hjälper kunden att tänka och måla upp bilder på hur mycket smidigare deras vardag kommer att bli med ditt erbjudande, kommer ditt budskap fram på ett enklare sätt.