Vi utvecklar Inhousebyråer

Emily de Piro, ansvarig för utvecklingen av inhousebyråer arbetar idag med flertalet av Stockholms inhouseavdelningar. Hennes erfarenhet från reklambranschen, både som formgivare och ledare samt fyra år som konsult inom People Management på Inhouse har givit henne en bank av vinnande recept för en inhousebyrå.

– Inhousebyråns existens är ofta ifrågasatt. Det kan bero på att företagets ledning inte ser potentialen av hela dess verksamhet, säger Emily.

Vi ser dock en positiv trend, där företag börjar förstå vinningen med inhousebyråer. En byrå som istället kan sänka företagets kostnader och som kan leverera både mer effektivt och kvalitetssäkrat.

– Inhousebyråerna har kommit olika långt i sin utveckling, trots det finns det gemensamma utmaningar. För mig är det viktigt att ”lära” mig hur den enskilda byrån fungerar och lägger mycket tid på att förstå den dagliga verksamheten.

Rekrytering, bemanning och utbildning till inhousebyråer

Vi inspirerar bl.a. byråer i kreativitet och utbildar beställare i att skriva tydliga briefer. Vi hjälper också till att bemanna och rekrytera avdelningen med rätt personal.

Inhouse tror på inhousebyråns existens och är därför en tung sponsor i tävlingen Inhouse2012.

Vill du träffas och ta en dialog kring din inhousebyrå, vänligen kontakta: Emily de Piro, tel: 08 522 233 61, eller läs mer om vårt erbjudande.

Sorterat under Kommunikation

Nyheter

Liknande artiklar