Inhouse söker Teamledare till konsultföretag inom ekonomisektorn

Inhouse söker teamledare till konsultföretag inom ekonomisektorn. Du har fullt personalansvar och leder och utvecklar personalen i din grupp. Du planerar och styr gruppens arbetsplanering, både på kort och på lång sikt. Du har uppföljnings- och rapporteringsansvar av såväl debiterad som intern tid. Vidare har du ansvar för den affärsmässiga styrningen av gruppens verksamhet, utveckling, resultat och lönsamhet. Du säkerställer att gruppens medarbetare har god arbetsbeläggning och har kostnads- och attestansvar för gruppen.

Du är ekonom med arbetsledarerfarenhet inom kommersiell verksamhet. Kontakta rekryteringskonsult Anders Gustafsson om det låter intressant på:
08-52 22 33 23, anders.gustafsson@inhouse.se

 

Sorterat under Ekonomi

Nyheter

Liknande artiklar