Med jobbcoach till nytt jobb

En jobbcoach hjälper dig att hitta ett nytt jobb. Sven-Åke hade tröttnat på sin bransch. Han ville utvecklas och hitta nya utmaningar inom ett nytt område. Efter att aktivt ha tackat nej till jobberbjudanden från sin bransch inledde han vårt jobbcoachingprogram. Efter programmet sitter han nu på ett nytt jobb inom ett helt nytt område.

Sven-Åke bestämde sig tidigt. Han ville hitta ett nytt jobb och kasta sig ut i en ny bransch. Och brist på erbjudanden fanns inte. Dessvärre kom alla från den bransch han ville lämna. Det var tufft men han gjorde ett aktivt val och tackade nej till samtliga jobberbjudanden.

Genom Inhouse samarbete med Arbetsförmedlingen hittade han vårt jobbcoachingprogram. Han ville främst få hjälp med att utveckla sitt CV och personliga brev för att optimera det mot en ny målgrupp. Han sökte också verktyg för hur han skulle göra ett professionellt intryck under framtida arbetsintervjuer.

Jobbcoachen gav värdefull insikt

Ibland kan det vara svårt att öppna sig mot en okänd person. När den dessutom ska gå in och rätta till och komma med synpunkter är det lätt att slå ifrån sig och inta försvarsställning. Sven-Åke berättar mer.

– Jag var nervös för att komma hit och prata om mig själv. Någon skulle rätta mig. Blir du hjälpt hemifrån kan man lätt sätta tagarna utåt. Men här är det professionell hjälp och de vet vad de pratar om. Jag fick en bra kontakt och det var lätt att prata. Istället för att påtala fel gav jobbcoachen mig möjlighet att titta från ett annat håll, så jag själv kunde se vad jag kan göra. Ju fler träffar jag gick på så kände jag mer och mer att jag kunde öppna upp. Så att coachen kunde hjälpa mig. ”Lägg till det här, gör så här”. Mitt CV och personliga brev ser idag helt annorlunda ut jämfört med innan mina möten med jobbcoachen.

Fiktiv videointervju – En värdefull lärdom

Ett av våra steg i jobbcoachingprogrammet är att göra en fiktiv arbetsintervju och samtidigt filma deltagaren. Efteråt sitter man tillsammans och går igenom intervjun. En värdefull lärdom där Sven-Åke upptäckte många utvecklingsmöjligheter.

– Vi pratade om tekniken vid en arbetsintervju. Hur ska jag agera, när ska jag prata och hur ska jag ta kontroll över situationen? Jag märkte en massa värdefulla saker när vi satt tillsammans och såg intervjun. När jag sen gick på arbetsintervju hade jag jobbcoachen på min axel som hela tiden gav mig små inputs.

Jobbcoach gav nytt jobb

Efter avslutat program hade Sven-Åke fått de verktyg som krävdes för att hitta ett nytt jobb i en ny bransch. I efterhand ser han tillbaka på vad som var mest värdefullt.

– Att ha ett professionellt bollplank som kunde gå in på min nivå i jobbsökandet och anpassa efter vad jag behövde hjälp med. Även det professionella sättet att hantera dialogen med mig. Jag kände en trygghet och kunde öppna upp. Att prata om sig själv och att vara i en tuff situation som det faktiskt är. Att inte ha något jobb men en vilja att byta bransch. Här var det en motpart som lyssnade och gav professionella råd för att jag ska lyckas och bli mer effektiv. Jobbcoachen hjälpte mig med det vilket ledde till ett nytt jobb.

Läs mer om vad Inhouse jobbcoaching kan göra för dig. För 7 av 10 ger jobbcoaching resultat.

Arbetsförmedlingen har slutat med coaching för nyarbetslösa. Du kan självklart fortfarande få karriärrådgivning av INHOUSE trots detta, kontakta Katharina Hjorth om du är intresserad av att höra mer.

Sorterat under HRTaggar: , ,

Nyheter

Liknande artiklar