Jobbcoach gav nytt jobb

Sven-Åke sökte nytt jobb och ville samtidigt byta bransch från den han verkat i större delen av sin yrkesverksamma karriär. Efter att ha fått många konkreta erbjudanden gjorde Sven-Åke ett aktivt val och bestämde sig för att söka jobb i en annan bransch.

Via arbetsförmedlingen fick han tips om att ta hjälp av en jobbcoach för att bredda sin kompetens och ta nästa steg i karriären. Han bestämde sig för att han ville hitta ett karriärföretag som inte var för stort utan personligt och professionellt. Han sorterade genast bort de största aktörerna och hittade Inhouse.

Han var till en början nervös för att prata om sig själv och öppna upp sig för en okänd person. Men med stöd från sin jobbcoach gjorde han det och fick därför en ovärderlig dialog med sin coach. Den dialogen var en förutsättning för att diskutera hans alternativa karriärvägar och vägen dit.

Att bli rättad och tillsagd kring hur han skulle agera i intervjuer och formulera sitt CV var inget han var van vid. Men med hjälp av Inhouse fick Sven-Åke en professionell översyn av sin sökprocess och ett bollplank som gav honom fräscha infallsvinklar och ett nytt sätt att tänka. Med konkreta metoder och moderna verktyg spetsade han till sitt sätt att agera och han optimerade sina ansökningshandlingar.

Med hjälp av Inhouse jobbcoach fick han efter avslutat program ett nytt jobb i en ny bransch.

Arbetsförmedlingen har slutat med coaching för nyarbetslösa. Du kan självklart fortfarande få karriärrådgivning av INHOUSE trots detta, kontakta Katharina Hjorth om du är intresserad av att höra mer.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar