Så attraherar och behåller reklambyråerna talangerna

Resumé arrangerade tillsammans med Inhouse det andra tillfället av ”Talangforum”. Seminarieserien är en mötesplats för marknads- och byråchefer som syftar till hur branschen ska bli bättre på talangfrågor. I sitt framförande tryckte Håkan ”Byrådoktorn” Bodman på sambandet med affärsmässighet och lönsamhet för att attrahera talangerna.

Vid det andra tillfället talade Inhouse egen Håkan ”Byrådoktorn” Bodman, Sunit Mehrotra, grundare & VD på reklambyrån King och Lars Blomberg, entreprenör och tidigare byrå-vd på bland annat Ogilvy.

Sunit Mehrotra pratade om sin framgångsrika resa med reklambyrån King och hur de jobbar för att attrahera talangerna till deras byrå , där kulturen är en av de avgörande framgångsfaktorerna. Lars Blomberg använde sina egna erfarenheter för att visa på hur hans misstag byggde hans karriär och gav vägledning i hur företag bör jobba för att attrahera de yngre förmågorna.

Affärsmässiga reklambyråer attraherar talangerna

Inhouse managementkonsult – Håkan ”Byrådoktorn” Bodman – som har träffat över 200 byråer i Sverige berättade om de viktigaste faktorerna som skapar förutsättningar för hög lönsamhet.

– Tittar man på de framgångsrika reklambyråerna, ser man ett tydligt samband mellan graden av affärsmässighet, lönsamhet och förmågan att attrahera och behålla talangerna. Trots sviktande konjunktur, går det att skapa lönsamhet om man bara gör rätt saker på rätt sätt, avslutade Håkan sitt anförande.

Nästa tillfälle för Talangforum arrangeras efter sommaren. Hål utkik på resume.se efter datum och talare. Vill du veta mer om hur reklambyråer ska jobba för att bli mer affärsmässiga? Då kan Byrådoktorn hjälpa dig.

 

Nyheter

Liknande artiklar