Sätt mål för karriären

Oavsett om du jobbar med försäljning eller annan resultatdriven verksamhet är du van att jobba mot mål. Men handen på hjärtat – hur bra är du på att sätta mål för din egen karriär?

Personer som presterar bra över tid har ofta en vision för sin egen karriär. De återkommer regelbundet till visionen och arbetar systematisk för att uppnå den. Detta gäller naturligtvis inte bara inom försäljning utan kan appliceras på alla yrkesgrupper och inte minst inom idrottens värld.

Hur ska man då tänka när det kommer till karriärmål? Mitt råd är att börja med visionen.

En vision uttrycker ett framtida tillstånd som just du vill uppnå. Tänk igenom vad du vill göra med ditt arbetsliv och fundera både i hårda och mjuka värden. Exempel på hårda värden kan vara: Vilken löneutveckling vill jag ha? Vill jag vara generalist eller specialist? Ska jag jobba med produkter eller tjänster? Mjuka värden kan vara: Vad är jag bra på? I vilka situationer trivs jag på arbetet? När presterar jag som bäst? Formulera därefter din egen karriärvision.

När du har kommit fram till din karriärvision är det dags att börja fundera på hur du uppnår den. En bra grundregel är att sätta både kort- och långsiktiga mål.

Börja med att tänka över vad du vill göra om 3–5 år, för att din karriärvision ska kännas inom räckhåll. Sedan tänker du igenom vilka kortsiktiga mål du har för de kommande 6–12 månaderna för att uppnå dina långsiktiga mål.

När du formulerat visionen och målen är det dags att skrida till handling. Gör en handlingsplan för vad du behöver göra för att uppnå de kortsiktiga målen. Du kan behöva bryta ned målen i delmål. Fundera därefter på vad du behöver utveckla, detta är naturligtvis individuellt för dig. Ett tips är att skriva ned visionen, målen och handlingsplanen eftersom du då tvingas vara mer konkret.

Mål för karriären – inte bara på pappret

Men inget mål har någonsin uppnåtts bara genom att skriva ned det på papper! Det är nu du måste börja arbeta med dig själv och de förändringar som behövs för komma dit du vill. Gör förändringar i ditt dagliga arbete, stora som små, som leder mot dina mål och glöm inte att stämma av med din handlingsplan och dina delmål så att du vet att du är på rätt väg. Detta steg glöms ofta bort. Allt för sällan tar vi oss tid att reflektera över vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra. Vi som rekryterare träffar alldeles för ofta kandidater som ”bara hamnat i den rollen”.

En mycket vanlig fråga från rekryteringskonsulter är: Vad gör du om 3–5 år? Ofta följs den frågan upp med vad behöver du göra för att ta dig dit? Detta belyser hur viktigt det är att ha funderat igenom dessa frågor. Det är inte själva målen vi lyssnar efter, utan att du faktiskt har mål samt en plan för hur du ska uppnå det du vill.

3 tips  – Var systematisk och nå dit du vill

1. Skapa en vision. Tänk igenom vad du vill göra med ditt arbetsliv och fundera både i hårda och mjuka värden.

2. Sätt upp mål. Fundera på vad du vill göra om 3–5 år. Sätt sedan upp kortsiktiga mål för de kommande 6–12 månaderna som ska leda till att uppnå dina långsiktiga mål.

3. Skrid till handling. Gör förändringar i ditt dagliga arbete, stora som små, som leder mot dina mål. Stäm regelbundet av med handlingsplanen så att du vet att du är på rätt väg.

Du kan läsa mer om hur vi kan hjälpa säljorganisationer med sina utmaningar under Inhouse försäljning.

 

Sorterat under NyheterTaggar: , , ,

Nyheter

Liknande artiklar