Bli bättre på ett nytt sätt

Det klassiska synsättet är att det finns bara ett karriärspår för dig som säljare; att du utvecklas från junior säljare till account manager och från KAM fram till försäljningschef.  Med allt större budgetar, viktigare kunder och större utmaningar kring ett sortiment eller geografi. Men det finns andra sätt att växa som säljare – horisontell integrering.
I rollen som säljare drivs vi alla av budget, avslut, resultat, framgångar mätt i antal kundbesök, nya kunder eller andra kriterier. Med många års nötande blir du bättre och mer erfaren endera i det företag där du inlett din karriär eller i helt andra branscher där just din säljkompetens uppskattas. Du får användning av din affärsmannaskap kring förhandling och ’pitchar’, men även din sociala kompetens mot såväl nya kunder som mot nya kollegor.

DYRKÖPTA ERFARENHETER

Det vi alla ser under åren är hur det ibland gnisslar i samarbetet med andra funktioner i bolaget eller andra aktörer eller underkonsulter i kedjan från utveckling och produkton via marknadsföring och sälj fram till leverans och kundnöjdhet. Känner du igen dig i något av dessa case?  
–    Det är lätt att bli för het på gröten och lova för mycket, att vara för optimistisk kring leveranstider på era produkter. ”Va,  är det  inte samma leveranstider som i våras?”
–    Hur kunde kollegorna på marknadsavdelningen bara ’glömma’ alla de leads ni fick i samband med mässan, en mässa till vilken du inte fick in rätt personer från dina kunder och prospekts eftersom inbjudan gick ut för sent och på ett gammalt register!
–    Det gick så fort inför kundmötet att du fick gissa kring kompetensnivån och kvaliteten på de konsulter du sålt in i ett projekt. Och att du fick ett kallt samtal från kunden några dagar senare som bad att få se nya och mer erfarna konsulter i projektet…till samma arvode.

STIG ÅT SIDAN ETT TAG!

Stig åt sidan ett tag och se på din säljavdelning med andra ögon! Byt spår under ett par månader eller vid flera olika tillfällen. Bli den där skickliga säljaren som kan mer om hela sälj- och leveransprocessen eller kan mer om konsulterna eller er produktion än alla era säljare tillsammans.
Visst är det karriären som lockar med fler kunder och större budgetar. Men ta dig en funderare, kanske kan en viss tids PRAO på de avdelningar och funktioner som ni på sälj samverkar med ge dig en helt ny karriärmöjlighet;
–    att det är du som ’kan’ leveransavdelningen med dess rutiner och villkor, eller
–    att om du PRAOar på marknadsavdelningen under ett par månader verkligen kan visa hur ni på sälj jobbar och vad som krävs för att få till ett effektivt samarbete. Eller …
–    att du går in som tf konsultchef för att bättre läsa in och lära känna konsulterna, vad de kan och hur deras utveckling kan stärkas.

Säkert kan du göra listan längre och framförallt anpassad till din situation och det företag du jobbar på. Det centrala är att du vill bli den där framgångsrike säljaren genom att klara allt större kunder och budgetar, men att din karriärplan omfattar det de andra säljarna kanske aldrig lär sig, nämligen en erfarenhet av
–    Hur  de verksamheter inom ditt företag som ’sälj’ är beroende av egentligen fungerar och tänker och hur de kan användas / lockas / tränas att göra sitt bästa för dig och dina kollegor på er försäljningsavdelning
–    Hur era partners eller distributörer i ert kundarbete är bemannade och hur de prioriterar de uppdrag där ni samverkar
–    En bredare förståelse för hur ditt företag kan lyckas bättre i kundarbetet.

Anmäl dig själv, eller varför inte en vän eller en kollega till Årets Säljare 2014 http://aretssaljare.com/

 

Sorterat under Nyheter

Nyheter

Liknande artiklar