HR-Trender att bevaka och anamma inför 2014

Inhouse har skrivit ner fem trender vi ser kommer stärkas under 2014.

1)    Talent Mobility – beteendeförändringen stöds internt

Bring your own device är numera en självklarhet. Nästa steg blir att organisationer under 2014 kommer att använda detta mer strukturerat i sin verksamhet.

  • Mobile First – när man söker tekniska lösningar som skall stödja verksamhetens processer så är mobilen/smartphone högst prioriterad i kravställningen.
  • Surfplattan får genomslag. Hittills har plattan varit styvmoderligt behandlad och dess användbarhet i arbetet inte utnyttjats till sin fulla potential. 2014 blir året då fördelen med att använda en gemensam yta för tex samtal runt en gemensam yta blir tydlig. En laptop eller stationär dator ger inte samma interaktivitet.
  • Appar håller på att förändra samhället. Hur vi kommunicerar, rekryterar, nätverkar och allmänt agerar. Troligen har vi bara sett början av detta.
  • Egna ”appstores”. Organisationer kommer att tillhandahålla en egen yta där de appar som bedöms som viktiga för verksamheten går att hämta. Det kan vara appar för tidsrapportering eller målstyrning m fl.
  • Appredaktörer utses och blir allt viktigare för ledningen.

2)    Från årliga utvecklingssamtal till feedback-kultur

Fler och fler organisationer går från det årliga (eller halvårsvisa) utvecklingssamtalet och inför istället en kontinuerlig strukturerad dialog med sina medarbetare. Begreppet Performance Management får då sin riktiga betydelse. Korta samtal med enklare dokumentation, mindre antal mål som följs upp med kortare intervall och belöning kopplat direkt till måluppfyllelse blir vanligare under 2014. Behov av utbildning för ledare i samtalstekniker som coachande ledarskap, professionella samtal, målsamtal etc ökar och får dessutom en mer riktad verkan mot organisationens önskade prestation. Även här kommer vi att se att våra surfplattor och smartphones blir viktigare för att mäta och följa upp våra arbetsrelaterade aktiviteter.

3)    Comp & Ben – belöningsprogram en allt hetare fråga

Ledare känner mer och mer att de inte är involverade i utformningen av belöningsprogram. Detta, samt punkt 2 ovan, sätter press på organisationerna att designa, mäta, följa upp och implementera moderna belöningsprogram som stödjer den föränderliga verksamhet medarbetare och ledare manövrerar i.

4)    Fokus på meningsfullhet och ledarskap

De organisationer som fokuserar på meningsfullhet för sina medarbetare och ledare samt relevant ledarrekrytering och ledarutveckling kommer att lyckas betydligt bättre än andra. Fokus på rätt person som får ägna sig åt rätt saker i rätt tid och får rätt verktyg är avgörande. Effekten av detta kommer inte att ses tydligt under 2014 men framtidens vinnare kommer att påbörja denna resa – om de inte redan gjort det.

5)    Tipspengen här för att stanna men administrationen och bedömningen av kandidater måste bli bättre

Interna tips för att få nya kandidater används redan av många organisationer och är inget nytt. Det fick också rejäl uppmärksamhet under 2007-2008.

  • Tipspeng kan vara ett effektivt sätt att hitta kandidater – särskilt kompetenser som är svåra att nå – exempel; ett ledande svenskt IT-bolag anställer drygt 40% av sina medarbetare från tips.
  •  Tung intern administration med gammalmodiga sätt att manuellt anmäla tips, svårigheter att spåra och följa upp tips, se status om tipsade kandidater samt sköta inrapportering till lönefunktionen gör att krav ställs på bra systemlösningar.
  • Insikten om att ett tips på en kandidat bara löser utmaningen att hitta kandidater ändå inte löser den andra huvuddelen i rekryteringsprocessen. Urvalet med en relevant och kvalitativ bedömning av kandidater måste ändå göras enligt konstens alla regler.

Nyheter

Liknande artiklar