Inhouse förstärker med managementkonsulter

Inhouse lanserar satsning med managementkonsulter – Inhouse Management Consulting (IMC) – för att förstärka kärnaffären och skapa ytterligare förutsättningar för tillväxt.

Satsningen på Inhouse Management Consulting (IMC) ligger i linje med Inhouse tillväxtstrategi. Med ett team av tunga managementkonsulter inom de discipliner Inhouse verkar inom kommer företaget nu att kunna ge mer till sina kunder.

– Vi stärker kundrelationen, säger Jens Ölander, Vd, på Inhouse. Redan idag genomför vi konsultuppdrag hos våra kunder. Inhouse Management Consulting syftar till att skapa en förflyttning och utveckling i kundens verksamhet som ett starkt komplement till vår kärnaffär. Med IMC kan vi öka våra renodlade konsultinsatser hos kund och växa, säger Jens Ölander.

Exempel på konsulttjänster som Inhouse erbjuder via IMC är till exempel affärs- och verksamhetsutvecklande tjänster, kommunikation, ledningsstöd i förändring, inhyrd chef eller bollplank till nya chefer.

Följande konsulter utgör Inhouse Management Consulting

Annika Jernberg Nylander

Annikas breda erfarenhet efter 25 år i internationell miljö med fokus på förändringsarbete gör henne till en efterfrågad konsult. Annika kommer senast från Skanskakoncernen där hon har haft ledande positioner med ansvar för HR och Kommunikation. Konsultuppdrag som syftar till att säkerställa affärsdriven HR och organisationsutveckling är Annikas specialitet.

Johan Axell

Johan fokuserar på kommunikation- ens betydelse för affärer, organisation och personlig utveckling. Med 20 år i ryggen som kommunikationschef kommer han senast från rollen som VD för SKL Kommentus Media AB. Att förnya och utveckla organisationers kommunikation är uppdrag som Johan gärna tar, liksom affärsutveckling som omfattar bättre affärer på offentlig sektor.

Magnus Sundqvist

Magnus har djup kompetens inom kunskapsöverföring och kunskapsförsörjning i konsult och partnerledda bolag. Han kommer senast från rollen som nordiskt ansvarig för strukturkapital/Knowledge Managment inom Ernst & Young. Organisationer som vill skapa ordning och reda i sina processer är Magnus hemmaplan.

Pär W Wiklundh.

Pär har 25 år av framgångsrikt ledarskap som försäljnings- eller marknadschef i starkt säljorienterade och förändrings- intensiva organisationer, t ex MTG/Kinnevik, Din Del och Qlicktech. Pär kan leda förändringsarbeten, samordna marknadsföring och försäljning med tydlighet i processer och nyckeltal samt säkerställa att organisationen har rätt kompetens.

Bengt Rubin
Bengt är Affärsområdeschef för Management Consulting och har lång erfarenhet som konsult inom bl.a. verksamhets- utveckling och förändrings- ledning samt säljledning och marknadsföring från branscher som verkstad, IT- och konsultföretag. Många av Bengts uppdrag gäller coaching av ledare och utbildning i ämnen som projektledning, förändringsledning workshopledning mm. För mer information och för intervjuer kontakta Caroline Kanekrans, INHOUSE AB, caroline.kanekrans@inhouse.se telefon: 0706-86 66 55

www.inhouse.se

Nyheter

Liknande artiklar