Inhouse och IHM Business School i exklusivt samarbete

Inhouse har i dagarna skrivit ett samarbetsavtal med IHM Business School. Vår VD Jens Ölander träffade nyfikna gäster från IHM där han berättade vilka vi är och hur det är tänkt.

– Hej Jens Ölander, välkommen och vem är du?

– Tack, jag är 43 år och VD här på Inhouse sedan 2008 och har suttit i styrelsen sedan 2004. Jag har innan dess ca 10 år inom It-management och tog min Marknadsekonom examen på IHM 1996.

– Och vilka är då Inhouse?

– Vi är ett konsultföretag som arbetar med verksamhets– och kompetensutveckling samt rekrytering / bemanning. Vi drivs av insikten om att det finns outnyttjad potential hos alla individer, grupper och företag. Vår metod som utvecklar våra kunders verksamhet och organisation heter People Management.

– Vilka är era kunder?

– Vi vänder oss mot alla företag som har en Marknads-, Försäljnings-, Administrations-, HR– och Ekonomiavdelning samt mot alla typer av reklambyråer och andra konsultföretag inom Kommunikation.
Alla som arbetar hos oss har själva jobbat på något av dessa ställen innan de kom till INHOUSE. Det är därför vi kan säga att vi är specialister och genom det bättre förstår våra kunders behov än andra.

– Och hur många är ni?

– Vi är 30 medarbetare här på kontoret och ytterligare ca 200 personer på lönelistan.

– Ute hos era kunder?

– Ja, det är ute hos våra kunder i deras verksamhet vi på olika sätt vill vara.

Det har t ex aldrig varit så svårt som idag att vara chef, chefens roll är ofta att vara generalist omgärdad av en massa specialister, en allkonstnär som för att lyckas måste skapa vinnande team. Att hitta rätt medarbetare är svårt i rådande konkurrens. Det har heller aldrig varit så svårt att vara medarbetare. Färre människor ska göra mer jobb och kraven ökar på varje enskild person.

Samtidigt har vi den ökande konkurrensen och en massa olika omvärldsfaktorer och trender som dyker upp, ändras och försvinner i en rasande takt och som ställer nya krav på företagen.

Och det är här vi kommer in, vi genomlyser företaget och dess mål, ritar upp en karta hur vi ser på företagets utveckling, stämmer av och skapar ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet varierar ju efter det behov vi kommit överens om, och de 200 personerna är specialister som våra kunder behöver kortare eller längre tid. Här finns lika många olika lösningar som det finns företag.

– Ett specialistrekryteringsföretag?

– Nej inte alls, utan vi arbetar med People Management, dvs vi jobbar med att utveckla företagens verksamhet och organisation och ser till att de har den kompetens de behöver både genom rekrytering och verksamhets– och kompetensutveckling. Vi kan därför inte jämföra oss med rekryteringsbranschen där det oftast handlar kortsiktiga lösningar på personella behov definierat av kundens behov på kort sikt. Vi vill jobba långsiktigt och på ett annat sätt, vilket innebär att en lösning lika gärna kan vara att utveckla befintlig personal, kanske med stöd av någon av våra specialister, men inte utan att vi innan gått igenom företagets behov utifrån mål och mening. Men visar det sig att det finns ett behov hos företaget så genomför vi rekryteringar, det är inte lätt för företagen idag att sitta och plöja en massa CV, för att du ska hitta rätt så finns det stora fördelar i att ha ett stort nätverk som vi har.

– Och var kommer IHM in?

– Jo, när det gäller de kompetensutvecklingsbehov vi identifierar hos våra kunder, vill vi samarbeta med den bästa aktören på marknaden – och det anser vi IHM vara. Men det gäller inte bara våra kunder, utan även vi som sitter här på kontoret och som ständigt behöver uppdatera oss och även de 200 specialisterna vi har på lönelistan som också kan behöva en utvecklingsplan. Om vi till exempel ser ett framtida behov av en person där någon av våra specialisters profil stämmer in till 90% så kan vi komplettera upp med utbildning så att vårt folk alltid är 100%.

– Du säger att ni har ett brett kontaktnät, är det något som IHMs YH-studenter kan ha nytta av?

– Det tror jag absolut, de kommer ju i kontakt med oss som specialister i karriär– och rekryteringsfrågor, där vi kan vara ett bra stöd och hjälp inför praktikperioder. Vi ser också företagens behov tidigt och hoppas kunna hjälpa till i de advisory board som man skapar inför varje utbildning. Jag ser en massa möjligheter för framtiden och tror att vi kan utvecklas tillsammans. Vårt samarbete med IHM kommer att utvärderas varje år av båda parter så att vi kan förbättra, förändra och förädla vårt samarbete.

– Slutligen undrar jag bara om det är något du vill tillägga?

– Inte för tillfället, men det skulle vara roligt att kunna delge resultat lite längre fram i tiden när vårt samarbete ger effekt.

– Det ser vi fram emot och tack så länge.

– Tack själv!

» Läs mer om IHM och Samarbetet här (länk borttagen)

Jens Ölander, VD Inhouse AB intervjuad av
Håkan Aludd, Content Creator IHM Business School

Nyheter

Liknande artiklar