Mångfald inte på ledningens agenda

Vi har under senare tid i våra rekryteringsprocesser diskuterat mångfald och hur våra kunder arbetar med frågan. I senaste numret av tidningen CHEF diskuterar man ledningens intresse av mångfald. I artikeln hänvisar man till en undersökning som visar att endast 46 procent av cheferna arbetar med mångfald på deras arbetsplatser. Och bara en knapp fjärdedel av cheferna, 24 procent, hävdar att högsta ledningen arbetar aktivt med att främja den etniska mångfalden.

– Vi anser att mångfald är en viktig fråga för oss att ställa när vi ska hjälpa företag att genomföra rekryteringar. När vi diskuterar företagens värderingar, kultur och talent management är det viktigt att ta upp ämnet. Det hävdar Kajsa Tamsen, vVD på Inhouse. Vi bär alla ett ansvar att föra fram mångfaldsarbetet och vi som bolag behöver hjälpa våra kunder att tänka rätt, menar Kajsa.

Samhälle och näringsliv står inför stora utmaningar – att hitta kompetens och medarbetare där det råder stor konkurrens om medarbetarna. Lösningen ligger i att bredda sin kravspecifikation vid rekrytering och se mångfald i organisationen som en tillgång för att nå verksamhetens mål.

– Det är allmänt känt att grupper som är heterogena, dvs speglar mer mångfald och inte är lika bidrar bättre till att verksamheten når sina mål. Mångfald gäller inte bara etnicitet utan också personlighet, kompetens, ålder mm, säger Johan Axell, Managementkonsult på Inhouse. – Tyvärr ser vi alltför ofta att ”lika söker lika” vid rekryteringar när det i själva verket borde vara tvärt om. Ibland hör jag invändningen att om vi är lika så går jobbet smidigare, men det är tyvärr inte sant. Den organisation som med insikt och klokt agerande aktivt börjar jobba med mångfaldsfrågorna kommer att tjäna på detta.

Nyheter

Liknande artiklar