Öka trivsel, prestation och resultat i gruppen – samtidigt!

Hur höjer man motivationen hos sina anställda och förbättrar klimatet i en grupp som behöver utvecklas? Inhouse arbetar idag med teambuilding hos kunden för att förbättra samarbetet, öppna förutsättningarna för kommunikation och därigenom stärka banden kollegor emellan. Under en heldag arbetar gruppen tillsammans med någon av våra teamutvecklare där man som kund självfallet kan vara med och utforma innehållet.

I nedan referens arbetade Inhouse med denna grupps kommunikation, feedbackkultur samt hantering av förväntan på grupp och individ. Som avslutning på dagen genomfördes en gemensam aktivitet där vi tillbringade kvällen tillsammans i köket på Taverna Brillo i Stockholm. Erfaren restaurangkökspersonal guidade med pedagogisk varsamhet fram gruppen till ett resultat på fyra egenhändigt tillagade rätter.

VD:
Det var verkligen lyckat! Vi tyckte alla att dagen gav väldigt mycket och att det var bra och nyttigt att få lära känna varandra lite närmare. Det blir lättare att acceptera varandras olika sidor då. Jag måste säga att det var en av de mer givande övningar jag varit på. Ett avslut på Taverna Brillo var väldigt uppskattat. Att tillsammans i ett restaurangkök få utmaningen att laga fyra rätter – som dessutom blev så lyckade – det var en toppenfin avslutning på dagen!

 

teamdag1

teamdag2

teamdag3

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar