Samarbetar HR- respektive Kommunikationsfunktionen i en organisation optimalt? Om inte, vad hindrar samarbetet?

Inhouse arrangerade ett interaktivt frukostseminarium 22 maj på temat samarbete mellan funktionerna HR och Kommunikation:

● Samarbetar HR och Kommunikation i tillräcklig grad för att stödja organisationer att nå sina mål?
● Lever stuprören kvar?
● Eller har vi nått ett funktionsöverskridande samarbete med organisationens mål i fokus?
● Om inte, vilka är hindren?

Många intressanta diskussioner, där deltagarna delade med sig av utmaningar och erfarenheter. Förutsättningarna för givande samarbete varierar och beror på faktorer som t ex kultur, tradition, avstånd (geografiskt), ägarskap och svårigheter att få till bra nyckeltal och en mätbarhet. Möjliga lösningar diskuterades, och handlade mycket om att ta initiativet och vara kreativ!
Profiler inom området, såsom Anne-Catherine Worth, Kommunikationschef Euromaint och Gunilla Keller med erfarenhet som Kommunikationschef på bla Ericsson gästade seminariet, som faciliterades i samarbete av Annika Jernberg Nylander, med bakgrund som HR-chef bla från Skanska koncernen,  samt Johan Axell, med bakgrund som Kommunikationschef på FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut.

banner2

 Klicka här för att titta på övriga bilder från seminariet

Nyheter

Liknande artiklar