Se ditt jobb som en investering

Se din karriär som en affär som ska ge bästa möjliga utdelning. Genom att tänka som en investerare kan dina karriärval bli säkrare och kanske ännu mer framgångsrika. 

Att acceptera ett nytt jobberbjudande innebär också att du bestämmer dig för att investera mycket av ditt personliga kapital – din erfarenhet, din kunskap och din tid – i en ny verksamhet. En investering som ska ge bästa möjliga utdelning på säg tre till fem års sikt.

Därför bör du likt andra investerare göra en grundlig undersökning av företaget i fråga innan du tackar ja.

Många gånger lockas vi av alla löften och fina formuleringar i jobbannonser och arbetsbeskrivningar, som till exempel: ”Vi söker säljare med starkt resultatfokus och affärsdriv. Rollen innebär hög aktivitetsnivå med utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi erbjuder en spännande roll i ett stabilt bolag.” 

Se till att ta reda på vad orden verkligen står för. Här några frågor du bör ställa:

   • Leds företaget av personer som är engagerade och säkra på framgång? Se till att du får träffa personer i ledande ställning och inte bara något ombud eller rekryterare från verksamhetens HR-funktion. Vilket intryck får du när dessa personer berättar om företaget? Finns det passion?
   • Har ledningen det branschkunnande som krävs? Visst är det bra med nytt blod från andra företag och branscher, men några bör verkligen kunna och leda branschens utveckling.
   • Vilken konkurrens har verksamheten? Är konkurrerande företag stora eller små, snabbväxare eller nyetableringar? Många företag har alldeles för sent upptäckt att konkurrenterna har kört ikapp dem.
   • Hur skiljer man sig från konkurrenterna? Vilka usp:ar har just denna verksamhet? Hur har företaget formulerat och lyft fram den profil man har? Är den realistisk eller bara luft?
   • Hur klarar man att anpassa verksamheten till utvecklingen inom just den nisch eller bransch där man är verksam? Förändringar sker snabbare och på fler områden än tidigare: nya distributionsmönster, nya EU-regler, snabbt skiftande konsumentbeteenden med mera.
   • Driver man sin affär på ett etiskt sätt? Vilka värderingar har man och hur tillämpas de? Och tas verksamhetens etiska regler på allvar bland medarbetarna?
   • Verkar man för en långsiktigt hållbar affär, produkt eller tjänst? ”Långsiktigt hållbar” är ett starkt åtagande, men hur tar det sig uttryck? Vilket ansvar tar man i allt från leverantörsledet, till återvinning med mera?

För att få ut det mesta av den tid och den kompetens du investerar i en ny verksamhet bör du ställa dessa och liknande frågor.

3 tips

Förvalta ditt kapital

1. Tänk långsiktigt. Dina kunskaper och erfarenheter är värdefullt kapital som du ska investera med omsorg.

2. Ställ frågor. Gör som andra investerare. Ta reda på så mycket du kan om företaget innan du bestämmer dig för att tacka ja till ett jobb.

3. Träffa ledningen. Be att få träffa personer i ledande ställning, inte bara en rekryterare från HR-avdelningen. Det intryck du får av dessa personer säger mycket om företaget.

Nyheter

Liknande artiklar