Fazer – kreativitet, kompetens, motivation och engagemang

fazer-logo
Kunden:
Familjeföretaget Fazer grundades år 1891 och har affärsverksamhet i åtta länder. Företaget erbjuder måltidstjänster samt bageri- och konfektyrprodukter. Kända varumärken är bland andra Amica, Dumle, Geisha och Skogaholm.

Kontor i Stockholm: Lindhagensgatan 120.

Beställare:
Anna Andersson, projektledare
Fazer inhousebyrå

Bakgrund:
Fazer har inhousebyråer både i Sverige och Finland.
Den svenska inhousebyrån består av fem personer och avdelningen arbetar aktivt för att utveckla beställarorganisationen och höja kompetensnivån både på inhousebyrån och dess beställare.

Inhousebyrån kan ses som en produktionsbyrå och gör all grafisk form, men åtar sig successivt även kreativa uppdrag.

Uppdrag – Kompetensförsörjning

Vårt första uppdrag med Fazer handlade om att bemanna inhousebyrån med en längre inhyrning av en formgivare. Därefter har vi under årens lopp hyrt in personal vid behov och i specifika projekt. Fazer har bland annat hyrt in:

  • Projektledare
  • Kreativ chef
  • Originalare
  • Copy
  • Formgivare
  • Produktionsledare

Uppdrag – Kompetensutveckling

Kreativt bollplank till inhousebyrån, individuell nivå

Inhouse uppdrag var att coacha inhousebyråns AD i kreativa processer och presentationsteknik. Syftet var att öka självförtroendet och samtidigt kunna ge verktyg för att öka den kreativa nivån för hela inhousebyrån.

Ett upplägg som bygger på en tre timmars session, en gång i veckan i sex veckor:

1. Lära känna kreatören, han/hennes förutsättningar och omgivning
2. Läsa, bedöma och diskutera briefer
3. Idéeträning
4. Idéutveckling och hur man gör när man värderar sina idéer
5. Utformning
6. Presentation

Inspirationsseminarium

Vi har även utbildat beställarna i kreativt skrivande med fokus på mat, som syftade till inspiration och förståelse för mattexter.

Uppdrag – Verksamhetsutveckling

Workshop för att utbilda beställare och inhousebyrå i ett beställningsunderlag – Briefen

Tillsammans med inhousebyrån och marknadsavdelningen skapade vi en workshop för att få samsyn kring beställarrutiner och få en förståelse för kreatörens roll. En briefmall togs fram som kan användas av alla beställningar till inhousebyrån och till den externa reklambyrån. Syftet var att öka hela avdelningens effektivitet och lönsamhet genom att:

  • förbättra samordning och rutiner för beställarna
  • öka den kreativa kompetensen på hela avdelningen
  • öka motivationen och engagemanget i gruppen

Workshopen innehöll bland annat praktisk övning i att upprätta en hissbrief, för att belysa några av de vanligaste misstagen. Deltagarna tilldelades sedan en längre brief som sedan efter ett antal veckor analyserad och vidareutvecklas tillsammans i gruppen. Beställarna kommer därefter att vara väl rustade för att lägga goda beställningar, vilket gynnar deras verksamhet både ekonomiskt och effektivitetsmässigt.

Anna Andersson, inhousechef och projektledare
– Inhouse har kommit att bli en del av vårt arbete i att starta en inhousebyrå på Fazer. Tillsammans har vi hittat lösningar som utvecklat både byråns medarbetare och våra beställare. Ett ovärderligt stöd för mig som chef.

Magnus Bråsäter, AD
– Workshoppen i kreativitet och briefskrivande var lärorik och viktigt för oss. Inhouse gav ett proffsigt intryck och hade en bra inställning till ”problem/möjligheter” som exempelvis briefer kan innebära – men även kommunikationen mellan beställare och utförare på en inhousebyrå. Jag skulle gärna ha detta som en obligatorisk dag per år. Hoppas att våra beställare tyckte det var värt tiden också – det tror jag verkligen.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar