If Skadeförsäkring – Ett helhetsgrepp för att skapa framgångsrik reklam

if_logo

Kunden:

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. Företaget erbjuder hela bredden av sakförsäkringslösningar för allt från privatpersoner till globala storföretag.

Huvudkontor If Skadeförsäkring AB
Barks väg 15, Bergshamra, Stockholm

Beställare:
Sari Schmitt Elo, Head of Inhouse, If Skadeförsäkring
Jessica Löwenhielm, Head of Marketing, If Skadeförsäkring
Private & Commercial Sweden

Bakgrund:
If Skadeförsäkring har inhousebyråer i hela Norden. Den svenska inhousebyrån består av tio personer och avdelningen arbetar aktivt för att utveckla beställarorganisationen och höja kompetensnivån både på inhousebyrån och dess beställare.

Den externa reklambyrå är deras strategiska partner som sätter den långsiktiga strategin. Inhousebyrån kan därför ses som en produktionsbyrå och gör all grafisk form. Vid större produktlanseringar är det oftast reklambyrån som gör skisserna men inhousebyrån gör produktionen.

Inhousebyrån har förståelse för utmaningar kopplade till leveransprocesser och styrverktyg. Marknadsavdelningen och inhousebyrån har också en stor förståelse för allas interna roller och ansvar.

Vid möte med Sari Schmitt Elo i mars 2012 fick Inhouse uppdraget att stärka inhouseavdelningen kreativt med en heldags workshop samt en halvdag tillsammans med Ifs inhouseavdelning, marknadsavdelning och CRM-grupp för att tydligöra beställningsdokumenten (brief).

Uppdrag – Kompetensutveckling

Kreativ workshop:
Inhouse uppdrag var att utbilda inhousebyrån under en heldag i kreativa processer. Syftet var att öka självförtroendet i gruppen och samtidigt hitta en arbetsprocess som både är effektiv, som skapar en gemensam dynamik internt och som går att nyttjas i framtida kreativa projekt.

Vi tog bland annat upp följande i teori och praktisk tillämpning:

 • Kommunikation: utmaningen och lösningen
 • Faran med mallar
 • Vikten av att differentiera sig
 • Strategi, kreativitet och produktion
 • Vad är kreativitet?
 • Varför behövs kreativitet?
 • Den kreativa processen
 • Vanliga och ovanliga kreativa modeller
 • Exempel på praktisk tillämpning
 • Vad är ett bra koncept?
 • Vad är kreativ höjd och hur mäter jag?
 • Hur blir jag mer kreativ?

Uppdrag – Verksamhetsutveckling:

Workshop för att utbilda beställare och inhousebyrå i ett beställningsunderlag – Briefen

Inhouse skapade en workshop tillsammans med inhousebyrån, marknadsavdelningen och CRM-gruppen för att få en samsyn kring beställarrutiner. Tillsammans utvecklades en brief som sedan kunde användas av alla beställningar till inhousebyrån.

Syftet var att öka hela avdelningens effektivitet och lönsamhet genom att:

 • förbättra samordning och rutiner för beställarna
 • öka den kreativa kompetensen på hela avdelningen
 • öka motivationen och engagemanget i gruppen

Workshopen innehöll bland annat en praktisk övning i att upprätta en hissbrief, för att belysa några av de vanligaste misstagen. Deltagarna tilldelades sedan en längre brief som analyserades och vidareutvecklades tillsammans i gruppen.

Efter workshopen är beställarna väl rustade för att lägga goda beställningar, vilket gynnar deras verksamhet både ekonomiskt och effektivitetsmässigt.

Jessica Löwenhielm, Head of Marketing Sweden, If Skadeförsäkring
– Jag är mycket nöjd. Det var rätt omfattning och nivå. Inhouse lyckades konkretisera och inspirera, med rätt attityd och på ett kreativt sätt. Flera av de mina sa efteråt att de var supersugna på att skriva en brief nu på direkten med deras nya insikter. Gott betyg.

Sari Schmitt Elo, Head of Inhouse, If Skadeförsäkring
– Jag och mitt team är jättenöjda med de övningar vi gjort. Vi blev inspirerade av att få arbeta med nya kreativa modeller och vi fick en samsyn med marknad om hur en bra brief ska skrivas.

Sorterat under Kundcase

Nyheter

Liknande artiklar