Välkommen Mona Beckman – ny managementkonsult!

Mona Beckman är det senaste tillskottet här hos oss på Inhouse. Hon har en lång och gedigen bakgrund som konsult, med inriktning på både verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Här berättar hon om sin bakgrund och varför hon valde att komma till Inhouse.

I oktober började Mona Beckman på Inhouse, som en förstärkning till vårt team inom Management Consulting. Hennes fokus blir främst att jobba med verksamhetsutveckling för företag och organisationer.

– Uppdragen där jag kan göra mest nytta kan handla om vilka företagsfrågor som ska prioriteras och att jobba med organisationsförändringar – kopplat till resultatet man vill uppnå. Men det kan också handla om att driva och leda avvecklingsprocesser, eller om framtagning och genomförande av målstyrningsprocesser, och genomförande av utbildningsprogram på ett företag.

Mona kommer även att jobba med kompetensutveckling i form av ledarskapsutbildningar och teambuilding.
– Då handlar det till exempel om att lyfta chefer och att lyfta ledarskapet på företag, och det kan vara allt från hur man håller ett coachande samtal till värderingsfrågor och kommunikation i arbetsgrupper.

Mona har lång och bred erfarenhet från både strategiskt och operativt HR-arbete, och hon har även varit yrkesverksam som personal- och marknadschef inom medier och reklam. Hon har erfarenhet från att jobba med samtliga HR-processer såsom medarbetarundersökningar, löneförhandlingar, friskvård och rehabilitering, kriskommunikation, strategisk kompetensutveckling och rekrytering.

De senaste åtta åren har hon jobbat som egenkonsult med uppdrag för flera större företag som till exempel Swedbank, TV4, Ricoh, Wise Consulting, PS Communication, Starcom, Mindshare och OTW.

Hur kom det sig att du ville jobba på Inhouse? 

–Jag har sedan 2000-talets början jobbat med Inhouse som köpare, och efter 15 år som köpare så har jag fastnat för det personliga och det entreprenöriella engagemanget som Inhouse står för. Därför känns det också otroligt roligt att nu själv vara konsult för Inhouse. Jag tror också att jag med min erfarenhet kan addera något till verksamheten. Dessutom får jag extra muskler av alla här och kan ge kunderna ett betydligt bredare erbjudande än vad jag kunde göra som egenkonsult. Tillsammans tror jag att vi kan göra något riktigt bra!

Det tror vi också – och vi hälsar Mona varmt välkommen till Inhouse!

Kontakta Mona på mona.beckman@inhouse.se

Nyheter

Liknande artiklar