Möjlighet till bollplank med branschkollegor

Styrkan i ett nätverk är att man får ta del av varandras erfarenheter, och att man gemensamt kan diskutera de utmaningar och möjligheter som finns i branschen. Det menar Anna Carlberg, chef för Byrån en del av ICA:s inhouseverksamhet, och en av deltagarna i Inhouse nätverk för inhousechefer.

Som chef för en avdelning på en av Sveriges största inhousebyråer är Anna Carlberg väl medveten om villkoren och utmaningarna i branschen. Hennes uppdrag på ICA är att se till att Byrån levererar både vad gäller kreativ höjd och kommunikativ effekt, för att kunna stötta företagets handlare genom den gemensamma kommunikationen så att de i sin tur kan öka försäljningen.

Vad skulle du säga är dina stora utmaningar som inhousechef på ICA?
¬- Om man ser till den interna sidan så är ju utmaningen att med befintlig personal anpassa kompetensen till rådande omvärldsförändringar, precis som för alla byråer. Och om man ser till kundsidan, som i vårt fall är de som jobbar med marknad och affärsutveckling här på ICA, så handlar det ju om införsäljningen av våra kompetenser. För precis som vilken byrå som helst så ska vi ju pitcha in uppdrag.

Hon menar att en stor del av utmaningen i att vara just inhousebyrå är att det ofta finns en inbyggd känsla av att en inhousebyrå anses vara mer operationell, det vill säga bra på produktion men inte så inblandad i den strategiskt/taktiska delen.

– Så det är min största utmaning just nu att även få det strategiskt/taktiska uppdraget, och bygga förtroende för den kompetensen vi faktiskt har även där. Istället för att dessa uppdrag läggs på externa aktörer.  

Sedan i höstas är Anna Carlberg en del av Inhouse nätverk för inhousechefer. Ett nätverk där hon tillsammans med andra inhousechefer kan diskutera allt från förändringar i branschen, till betalningsmodeller och organisationsstrukturer. Hon ser det som en styrka och fördel att tillsammans med branschkollegor kunna ventilera olika lösningar.

– I nätverket kan vi ta del av varandras erfarenheter, och det är egentligen det som är det stora, att man får tillgång till det här bollplanket.

Förutom det nuvarande nätverket, så finns det också ett större nätverk av de som har varit med i nätverket tidigare år.

¬- Det som är bra är att nätverket skapar en legitimitet att man kan kontakta varandra även i det större nätverket. Jag har inte hunnit utnyttja det själv ännu, men ambitionen finns, och jag skulle själv inte tycka att det var konstigt om någon i nätverket ringde upp mig.

En viktig förutsättning är att det finns en öppenhet mellan deltagarna och att ingen konkurrenssituation råder i samtalen.

– Det är förutsättningen att det är de spelreglerna som gäller, att man är överens om att allt som sägs i gruppen stannar här. Man måste kunna prata om exempelvis prismodeller och hur man tänker kring det. Annars blir det ju ingen dialog och utbyte av erfarenheter.

I nätverket finns en blandning av både stora och små inhousebyråer.

– För dynamikens skull så tror jag att det behöver finnas både några små och några stora i gruppen för då blir det bra för oss alla. Vi på ICA är ju ganska unika på inhousesidan eftersom vi är så stora, och det hade inte varit lika intressant för oss om inte något annat stort bolag som Ikea också hade varit med i gruppen. Nu har vi en jättebra mix.

Vill du veta mer om vårt nätverk för inhousebyråer? Kontakta Emily de Piro.

Nyheter

Liknande artiklar