Välkommen Marie Öfvergård – ny management konsult!

Inhouse har fått förstärkning inom Management Consulting. Marie Öfvergård har lång erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling och HR-processer. Hon har jobbat som konsult sedan mitten av 90-talet – med ledarutveckling, ledningsutveckling och teamutveckling.

– För mig handlar det alltid om att gifta samman ledning och medarbetare så vi rör oss mot samma mål och skapar resultat. Det handlar om att tydliggöra ledningens ”varför”, ”vad” och ”hur” så att alla inom bolaget känner delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Jag arbetar med en väl beprövad engagemangsprocess där det ingår mätverktyg för att läsa av engagemangsnivån hos medarbetare, team och kunder och sedan lättare se vilka insatser och steg som behöver tas för att nå fram.

Processen går ut på att formulera – engagera – leva. Det vill säga att först formulera problematiken och uppdraget, sedan engagera alla i bolaget och sedan leva detta i organisationen – tills det är dags för en ny cykel då man utvärderar och formulerar om.

– Tydlig målformulering med förankring i hela organisationen ger ett större engagemang hos de anställda. Finns det ett högt känslomässigt engagemang bland ledare och medarbetare så märks det hos företagets kunder. Det bygger varumärket och är avgörande för överlevnad. Enligt en Gallup-undersökning från 2012 så har företag som optimerar engagemang 26 procent högre marginal jämfört med sina konkurrenter och 85 procent högre volymtillväxt.

Marie har även under åtta år haft roller som operativ och strategisk HR-support för små och medelstora bolag, genomfört och coachat organisationsförändringar, kulturförflyttningar och hjälpt till att byggt upp HR-avdelningar. Hon har bland annat varit HR-chef på Lowe Brindfors och nu senast HR-direktör på Zound Industries.

Vad blir din roll på Inhouse?
– Jag kommer att kunna bidra med min erfarenhet från mina 20 år som konsult och jobba med verksamhetsutveckling för våra kunder. Tillsammans kan vi utveckla ledningsgrupper och medarbetargrupper så att våra kunders företag blir ännu mer konkurrenskraftiga, har rätt bemanning och blir framgångsrika på marknaden.

Hennes ledord i arbetet är – långsiktig, engagerad, värdeskapande och affärsmässig.

– Arbetsplatser som ger utrymme för ett högt motivations- och engagemangsklimat är framtiden!

Välkommen till Inhouse, Marie

Nyheter

Liknande artiklar