Den digitala transformationen

”Svenska marknadschefer har utmaningar att hantera den digitala transformationen”. Det visar en studie som Inhouse har genomfört i samarbete med Cartina som undersöker den digitala transformationen på marknadsavdelningar runt om i Sverige. Jag passade på att träffa Cartinas VD Magnus Dahlbäck för att prata om resultatet av studien.

Intresse för att undersöka den digitala transformationen närmare väcktes vid en studie av IT-funktionen största utmaning på företagen. Resultatet från den studien visade att den största utmaning var att vara i synk med och förstå marknadsfunktionens behov baserat på den digitala utvecklingen. Att marknadsfunktionen ofta har ett ansvar för kundens interaktion och upplevelse gjorde situationen mer komplex och på så vis mer intressant.

Magnus berättar att, under studiens gång, var det förvånansvärt många företag som hade en mycket dålig förmåga att hantera och nyttja möjligheter i sociala medier. Detta trots att användandet av dessa bland företagets kunder har vuxit exponentiellt. De företag som kommit längst hade dedikerade resurser för hantering av sociala medier, men enligt respondenterna arbetade ofta dessa ganska isolerat, reaktivt och var därmed inte en integrerad del av företaget.

Enligt Magnus är den viktigaste slutsatsen att de marknadsfunktioner som ligger i framkant finns hos bolag som har en tydlig strategi kring vad man vill åstadkomma avseende digitalisering. Dessa bolag arbetar även med effektiv, flexibel och tvärfunktionell styrning samt baserar en stor del av sina affärsmässiga beslut på kundinsikter baserat på förädlad kunddata.

–    Vad tror du om framtiden för marknadsavdelningar ur ett digitalt perspektiv?

”Marknadsavdelningar kommer baserat på en fortsatt stark digitalisering kunna stärka sin egen och bolagets position givet att man kan ta ansvar för en optimal kundupplevelse genom hela livscykeln. Om man omvänt inte lyckas med detta kommer en stor del av ansvar och mandat för den digitala utvecklingen att flyttas till andra/nya funktioner alternativt kommer bolaget att tappa i konkurrenskraft.”

Inhouse och Cartina kommer fortsätta diskussionen om den digitala transformationen under Stora Annonsördagen den 10 mars i Vinterträdgården på Grand Hotell.

Anmäl er till Stora Annonsördagen här,  så ses vi på plats!

Nyheter

Liknande artiklar