”Arbetsgivare har stort ansvar vid alkoholproblem”

Om en medarbetare får alkoholproblem är det viktigt att man som arbetsgivare agerar snabbt. Både för individens skull och för företagets.

Att en medarbetare får alkoholproblem drabbar även företaget, och som arbetsgivare har man ett stort rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivare har mer ansvar än vad de kanske är medvetna om. Man ska också tänka på att det är stora kostnader kopplat till detta. Så ju snabbare man vågar ta i frågan desto bättre, säger Marie Öfvergård, HR-konsult på Inhouse.

Kostnaden för rehabilitering är stor, och det finns inga försäkringar som täcker. Men det många glömmer bort är att även produktionsbortfallet är en stor kostnad i sammanhanget. För ett företag med 30 anställda kan summan för produktionsbortfallet uppgå till så mycket som en halv miljon (om man räknar på en snittlön på företaget på 25 000/mån).

Så utvecklar du din personal (och får dem att stanna!)

Är vi dåliga på att se varningstecken på alkoholmissbruk?

Jag tror att vi är jättebra på att se varningstecken egentligen, men vi vill inte alltid se dem. Men det är klart att vi ser det, vi märker det på andedräkt, på trötthet, i minskad produktivitet eller att vi faktiskt ser att någon dricker för mycket på personalfesten.

Misstänker man att en anställd har alkoholproblem så gäller det att ta tag i det direkt.

Om det finns minsta lilla avvikande mönster så är det chefens ansvar att ta tag i detta. Först gäller det att skapa sig en överblick över situationen och komma fram till vilka insatser som behövs. Sedan måste man så klart prata med och ha en dialog med personen det gäller och göra en åtgärdsplan. Man gör ett avtal med medarbetaren där man reglerar exempelvis att personen ska komma mer i tid, eller inte får dricka på jobbrelaterade tillställningar. För arbetsgivaren är det också viktigt att insatserna dokumenteras och följs upp.

Att ta det där första samtalet med personen är något som många chefer bävar för, och som man gärna väntar med in i det sista.

De här samtalen kan vara jättejobbiga, men jag har själv varit med om medarbetare som i efterhand har vittnat om att det är ”det bästa som hänt”. Så som chef ska man inte vara rädd för att göra detta – och man måste som sagt komma ihåg att man har en skyldighet att göra detta.

Man bör också som chef se till att det finns en ordentlig alkoholpolicy på företaget, och är man som chef osäker på hur man ska hantera dessa frågor så bör man ta hjälp av en arbetsrättsjurist eller HR-konsult.

Man ska också komma ihåg att alkoholism är en sjukdom som eskalerar med tiden. Därför gäller det att ta tag i problemet snabbt, innan det drar iväg – för det kostar i både smärta och i pengar och produktivitet.

Har du personalansvar och behöver stöd och hjälp i hur du ska hantera alkoholfrågor på din arbetsplats? Vi på Inhouse kan hjälpa dig. Vill du veta mer? Kontakta Marie Öfvergård eller Mona Beckman.

Nyheter

Liknande artiklar