Hur hanterar man kriser på arbetsplatsen?

Nästa vecka fokuserar vi på krishantering på Inhouse och anordnar två seminarier på temat. Dels ett seminarium kring inställningen till alkohol på våra arbetsplatser, och dels ett seminarium för dig som är personalansvarig kring hur du bör agera när någon anställd blir svårt sjuk.

Kriser av olika slag kan drabba en arbetsplats hårt. Därför tycker vi på Inhouse att detta är viktiga frågor att uppmärksamma och sprida kunskap om.

Email, möten, excel och skål!

Den 16 mars kl. 16-18 anordnar Inhouse i samarbete med stiftelsen Trygga barnen ett seminarium på temat medberoende och inställningen till alkohol på våra arbetsplatser – och hur man som enskild anställd kan förhålla sig till detta.

Seminariet är öppet för alla som vill ha mer kunskap om ämnet – oavsett om du själv är drabbad eller har en kollega som är medberoende till någon. Även du som är chef får kunskap om vad du har för skyldigheter och tips på vart du kan vända dig för att få stöd.

Medverkar gör Agneta och Olivia Trygg, som i höstas medverkade i det uppmärksammade programmet Djävulsdansen på SVT, där de berättade om sina egna erfarenheter av hur det är att leva som medberoende.

Det blir också en paneldebatt där Ann Söderlund, programledare för Djävulsdansen, är moderator. Medverkar i debatten gör även:

Olivia Trygg, generalsekreterare och kontaktperson på Trygga barnen
Aje Stenbeck, affärsområdeschef på Inhouse och fd reklambyråchef
Madeleine Swartz, terapeut och specialist på medberoendefrågor
Bo Blåvarg, verksamhetschef på Ersta Vändpunkten

Frågor som kommer att tas upp är hur man hanterar alkohol på arbetsplatser och bland kollegor, vad vi exempelvis har för inställning till alkohol vid fredagsölen, företagsfester och resor. Hur vi hanterar alkoholfrågan vid rekrytering? Vad vår inställning till alkohol kan få för konsekvenser, och vad man som chef ska tänka på vid dessa tillfällen?

Det kommer även finnas möjlighet att ställa anonyma frågor till panelen under samtalets gång och den som vill får gärna delta i diskussionen.

Plats: Summit, Grev Turegatan 30

Seminariet är kostnadsfritt – anmäl dig här!

När en kollega får en allvarlig diagnos, vad gör vi då?

Att en kollega drabbas av en allvarlig diagnos står inte på något företags önskelista. När en kollega blir allvarligt sjuk blir det ett tomrum efter honom/henne. Kommer han/hon tillbaka? Vad kan jag fråga och vad kan jag prata om? Vad är det som gäller på vår arbetsplats?

Den 19 mars anordnar Inhouse ett frukostseminarium, som riktar sig till dig som har personalansvar.  Du som personalansvarig chef eller HR-ansvarig kommer under detta seminarium att få verktyg för hur du kan stödja både den som drabbas och dina medarbetare i svåra situationer. Du får också svar på dina egna frågor och funderingar.

Föreläser gör Carolina Welin, psykosyntesterapeut, som från att ha lett stora reklamkampanjer i näringslivet nu ägnar sig åt att hjälpa människor i kris. Hon har bland annat startat landets första rehabkurs för kvinnor som har fått bröstcancer.

Plats: Summit, Grev Turegatan 30

Seminariet är kostnadsfritt – anmäl dig här!

Varmt välkomna!
Vännerna på Inhouse

Nyheter

Liknande artiklar