Så påverkas marknadsavdelningen av digitaliseringen

Vilka utmaningar har CMO:n i den digitala transformationen? Vad kännetecknar de marknadsavdelningar som är digitalt framgångsrika? Vilka nya roller träder fram? Inhouse affärsområdeschef Aje Stenbeck pratar om de digitala utmaningarna på marknadsavdelningar i Sverige.

För att fortsätta uppvärmningen inför vår vistelse på Stora Annonsördagen den 10 mars berättar här Inhouse affärsområdeschef Aje Stenbeck om CMO:n och marknadsavdelningar i den digitala transformationen.

Det finns enormt mycket utmaningar för en CMO. Den största utmaningen är den mest grundläggande och innebär att få kunskap om de digitala möjligheterna. Fler alternativ finns för att ta till sig information; kurser, samarbete med redan digitala företag och att anställa ny digital kompetens. När kunskapen är CMO:ns sanning kan denne bland annat kravställa till de olika funktionerna på eller runtom företaget på ett mer korrekt sätt och det blir enklare att hålla en tydlig kommunikation med kunder.

Vad kännetecknar de marknadsavdelningar som har lyckats?

– De marknadsavdelningar som ligger i framkant gällande den digitala transformationen har en tydlig strategi för sin utveckling. De arbetar med tvärfunktionell koordinering och styrning av satsningen och de som går allra först i framgångsledet har en tvärfunktionell enhet bestående av en rad olika kompetenser. Här kan funktioner som försäljning, marknad, IT och design gemensamt bära den digitala flaggan. Dessutom är det av stor vikt att den högsta ledningen initierar och pådriver utvecklingen så att den genomsyrar organisationen ovanifrån.

Varför är det så svårt att lyckas med just detta?

– De vanligaste utmaningarna är kunskapsglapp och interpersonella hinder i tvärfunktionella arbeten. När människor från olika professionella bakgrunder ska prata samma språk kan missförstånd lätt uppstå. Funktionerna kan i värsta fall arbeta kontraproduktivt och mot olika mål. Om missförstånd uppstår redan vid kravställande kommer detta reflekteras i leveransen.

Slutligen berättade Aje om några av de nya roller vi kan se på marknadsavdelningen till följd av den digitala transformationen. Många nya IT-relaterade roller efterfrågas, både på chefs- och medarbetarnivå. Kompetens som kan bygga kunskapsbryggor mellan IT och kommunikation är enligt studien, frekvent efterfrågat. Ett tydligt behov av ”data artists” och roller såsom CMTO (Chief Marketing Technology Officer) som tydligt sammankopplar kompetenser inom marknad och teknik är även efterfrågat.

Inhouse och Cartina kommer fortsätta diskussionen om den digitala transformationen under Stora Annonsördagen den 10 mars i Vinterträdgården på Grand Hotell.

Anmäl er till dagen här (länk borttagen) så ses vi på plats!

Nyheter

Liknande artiklar