Varför är alkohol en del av arbetsplatsen?

Den 16 mars anordnade Inhouse i samarbete med Trygga barnen ett seminarium om medberoende och inställningen till alkohol på våra arbetsplatser – och hur man som enskild anställd kan förhålla sig till detta.

Olivia Trygg från stiftelsen Trygga barnen inledde seminariet med att berätta om sitt dagliga arbete, vad medberoende är och vilka konsekvenser det kan få. Hur det också skapar ”duktiga flickor/hjältar” på arbetsplatsen med anställda som har svårt att säga nej.

Moderatorn Ann Söderlund, programledare för programmet Djävulsdansen, ledde sedan en diskussion med panelen som bestod av Aje Stenbeck, affärsområdeschef på Inhouse och fd reklambyråchef, Madeleine Swartz, specialist på medberoendefrågor, och Bo Blåvarg, från Ersta Vändpunkten. De diskuterade bland annat förhållandet till alkohol på våra arbetsplatser, om chefens viktiga roll – att våga ta tag i problemet och skapa en kultur som tillåter att man får säga nej till alkohol. Som chef måste man också våga ställa frågan ”hur har du det hemma?” till sin anställda, eftersom hemmasituationen och ett eventuellt medberoende, kan vara en möjlig anledning till att personen inte funkar på jobbet. Även som kollega och medmänniska måste man våga ha lite civilkurage och ibland lägga sig i, menade panelen, och våga ställa frågor till både den beroende och medberoende personen.

Känner du igen dig i chefen, duktiga flickan/hjälten eller kollegan så kan du via några länkar nedan få information, hjälp och stöd:

Djävulsdansen (program i SVT om medberoende)
http://www.svt.se/djavulsdansen/ (programmet borttaget)

Trygga barnen
http://www.tryggabarnen.org/

Ersta vändpunkten
http://www.erstadiakoni.se/sv/vandpunkten/

Nya steget
http://www.nyasteget.se/

Alna – experter på skadligt bruk i arbetslivet
http://www.alna.se/

Har du personalansvar och behöver stöd och hjälp i hur du ska hantera alkoholfrågor på din arbetsplats? Vi på Inhouse kan hjälpa dig. Vill du veta mer? Kontakta Marie Öfvergård eller Mona Beckman.

Foton från seminariet:
alkohol_medberoende1alkohol_medberoende2alkohol_medberoende4alkohol_medberoende8alkohol_medberoende9alkohol_medberoende10alkohol_medberoende13

Nyheter

Liknande artiklar