Välkommen Helena – ny managementkonsult inom ekonomi!

Helena Lindfors är ett nytt tillskott på Inhouse-kontoret. Hon är konsult inom ekonomiområdet, med business controlling som specialistområde.

I grunden är Helena Lindfors civilekonom och har under åren haft flera olika typer av roller inom ekonomiområdet, både i stora och små bolag och i flertalet branscher såsom telekom, livsmedel, bank och försäkring. De sista sju åren har hon jobbat som konsult.

Jag valde att bli konsult eftersom jag lockades av tanken att arbeta med olika branscher och möta nya frågeställningar och få sätta mig in i de utmaningar som företag står inför. Jag har alltför ofta stött på ineffektiva ekonomi- och controllerfunktioner, där rollen är otydlig och inte lever upp till organisationens förväntningar.  Jag drivs av att förändra det och att få ekonomi- och controllerfunktionerna att nyttja sin fulla potential.

Helenas specialistområde är business controlling. I den rollen har hon alltid arbetat affärsnära och varit en aktiv spelare i verksamheten. Hon menar att företagets drivkrafter är en huvudkomponent i utövandet av business controller rollen.

Många i branschen slänger sig med ordet controlling, utan att fundera på vad den rollen faktiskt innebär för deras organisation och vad de förväntar sig av den rollen. Det gäller att man som företag förstår att det inte bara är en kostnad utan att med rätt riggad profil och mandat så kan controllern bidra genom att ha koll på företagets affärer. Det förutsätter att man som controller är rustad med proaktivitet och helhetssyn, och har hjärnkoll på företagets drivkrafter.

Hur kom det sig att du valde att jobba på Inhouse?
Jag har i mina interimsuppdrag alltid försökt att leverera ett mervärde till kunden. När jag kom i kontakt med Inhouse insåg jag att vi hade samma syn och vision om hur vi vill arbeta med kunder, det vill säga att utveckla kunden mer än att bara tillsätta en interimsperson eller rekrytering. Jag ser helt enkelt Inhouse som en bra samarbetspartner. 

Vad kan du bidra med på Inhouse?
Jag hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet inom ekonomiområdet, och i kombination med de resurser och möjligheter som finns här på Inhouse så tror jag att vi kan utveckla våra kunder ännu mer. Visionen är att vi ska bli CFO:ernas högra hand.

Varmt välkommen till Inhouse Helena!

Nyheter

Liknande artiklar