Kurs: DISK för ledare

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla din egen och dina medarbetares potential kopplat till beteenden och drivkrafter? Då ska du gå Inhouse kurs i DISK för ledare.

DISK är en modell som beskriver kommunikations- och beteendestilar hos oss människor. När vi förstår hur vi själva fungerar blir det alltid lättare att förstå andra vilket hjälper oss att växa och utvecklas.

Genom att du får en djupare förståelse för dig själv som person och ledare kan du och dina medarbetare tillsammans också nå en högre nivå när det gäller samarbete, utveckling och kommunikation. Med större förståelse för våra egna och andras beteenden och drivkrafter kan även många missförstånd och konflikter förebyggas. Det gör dig starkare som ledare och ger dig en oerhört bra förståelse för vad dina teammedlemmar eller medarbetare behöver när det gäller stöd, kommunikation och utveckling och inte minst – det hjälper er att bygga mycket bättre arbetsplatser och fungerande team.

DISK-modellen kan hjälpa er att:

 • Rekrytera rätt medarbetare
 • Bygga effektiva team
 • Utveckla team 
 • Öka kommunikationsförmågan
 • Förbättra arbetsklimat och engagemang
 • Utveckling av ledare och medarbetare
 • Att lösa konflikter och samarbetssvårigheter

Under en halvdag går vi igenom hur de fyra huvudbeteendena fungerar. Du får lära dig de olika beteendenas styrkor, svagheter, möjligheter, kommunikationsbehov, sätt att ta beslut, bästa plats i organisationen mm. Du får själv möjlighet att göra en egen DISK-profil. 

Kursdatum:
28 augusti kl. 12.00-16.30
4 september kl. 12.00-16.30

Senaste anmälningsdag: 21 augusti, anmälan är bindande – anmäl dig till kursen här!

Pris: 3 200 kr + moms, inkl personlig profil (normalpris/personprofil = 2 500 kr)
Antal deltagare: högst 10 personer/grupp

Kursledare är Marie Öfvergård som har 20 års erfarenhet av arbete med:

 • Ledarskap, personlig utveckling, stresshantering
 • Affärs- och organisationsutveckling
 • Talent Management
 • Strategisk och operativt HR-arbete
 • Coaching – individuell, grupp och team 
 • Arbetat i stab, som linjechef, bygger upp HR avdelningar, undervisar, coachar och arbetar dagligen med ledarskap- och medarbetarfrågor

Kommentarer om DISK-analysen: 

DISK analysen har gett oss ett språk och ett sätta att prata konstruktivt med varandra om varandra. Otroligt värdefullt för ett företag som vårt där kommunikation och samarbete är grunden för vår framgång.

Annika Carstedt, VD, Ruth AB

Vi har använt DISK som ett verktyg för att utveckla oss, både som grupp och som individer. DISK har gett oss en förståelse för hur vi samspelar och de roller varje person tar i en grupp beroende på egen personlighet. Genom att få en gemensam språkplattform i DISK, har vi fått en större förståelse för varandra och det har gjort det lättare för oss att ge och ta feedback individer emellan. ”Nu uppfattar jag dig som väldigt röd Micke, det känns som att du försöker stressa igenom beslutet. Jag behöver mer tid på mig för att fundera igenom de olika alternativen och vad jag anser vara bäst.”, sagt av en blå person.

Mikael Österberg, IT-chef, Svenska Bostäder AB

 

Har du frågor om kursen? Kontakta Marie på 073-236 16 36 eller på marie.ofvergard@inhouse.se

Nyheter

Liknande artiklar